SIGNUP
  LOGIN

Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για ΑΚΡΟΑΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ παραμένουν ως έχουν προγραμματιστεί και οι δικηγόροι/διάδικοι θα πρέπει να παρουσιαστούν κανονικά, κατά την ώρα που είναι ορισμένες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά:

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:

Αρ. Αγ. 1710/17 – ώρα 09:00.

Αρ. Αγ. 132/21 – ώρα 09:00.

 

Αρ. Αγ. 894/16 – Η Αίτηση ημερ.11.12.20 ορίζεται για ΕΠΙΔΟΣΗ στις 25.10.2021, ώρα 09:00. Ένσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως. Καμιά διαταγή για έξοδα.

 

Αρ. Αγ. 1256/16 –Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ την 01.11.2021 ώρα 09:00.  Μέχρι τότε να ολοκληρωθούν όλα τα διαδικαστικά ζητήματα με την αντικατάσταση του δικηγόρου των Εναγομένων 2, 5, 6, 7, 10 και 16. Τα έξοδα στην πορεία /ως αυτά θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης όχι εναντίον των εναγόντων.

 

Αρ. Αγ. 495/17- Ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 13.12.2021, ώρα 10:30. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β της αίτησης. Συμμόρφωση να γίνει εντός 15 ημερών από την σύνταξη του διατάγματος. Τα έξοδα στην πορεία / Ως αυτά θα υπολογιστούν κατά το τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

Αρ. Αγ. 597/18 – Απορρίπτεται η Αγωγή και η Ανταπαίτηση ανεπιφύλακτα ως διευθετηθείσα. Η κάθε πλευρά επιβαρύνεται με τα έξοδα της. Κάθε προηγούμενη διαταγή ως προς τα έξοδα ακυρώνεται.

 

Αρ. Αγ. 1420/19 – Ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 12.9.2022, ώρα 10:30. Τα έξοδα στην πορεία / Ως αυτά θα υπολογιστούν κατά το τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αρ. Αγ. 687/13 – ώρα 10:00.

 

 

Σημείωση:

Όλοι οι δικηγόροι προτρέπονται να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προηγουμένως,με κοινοποίηση στους αντιδίκους, ζητώντας οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο για διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς την φυσική παρουσία των δικηγόρων, στο πιο κάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

sandreou@dc.judicial.gov.cy

Σημειώστε ότι:

Στο Θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:

  1. ο ΑΡΙΘΜΟΣ της υπόθεσης,
  2. η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που είναι ορισμένη η υπόθεση, και
  3. η ΕΠΑΡΧΙΑ του εκδικάζοντος Δικαστηρίου.

π.χ.Αρ. Αγ. ΧΧΧΧ , ορισμένη ΧΧΧΧ, Επ.Δικαστ. Λάρνακας / Αμμοχώστου).

Σε αντίθετη περίπτωση (και ειδικότερα όταν δεν αναφέρεται καν ο αριθμός της υπόθεσης), εκ των πραγμάτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Σημ.:   Για υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία αλλά δεν περιλαμβάνονται πιο πάνω, ούτε και αναφέρονται στο Πινάκιο του Πρωτοκολλητή,τότε οι δικηγόροι να ενημερώνονται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο, καθότι πιθανότατα, είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου, είτε δεν ανευρέθηκε ο φάκελος. Μόνον εφόσον το Πρωτοκολλητείο σας ενημερώσει ότι η υπόθεση βρέθηκε και θα τεθεί ενώπιον συγκεκριμένου Δικαστή, να αποτείνεστε σ’αυτόν ηλεκτρονικά ως ανωτέρω για περαιτέρω οδηγίες.