SIGNUP
  LOGIN

Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για ΑΚΡΟΑΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ παραμένουν ως έχουν προγραμματιστεί και οι δικηγόροι/διάδικοι θα πρέπει να παρουσιαστούν κανονικά, κατά την ώρα που είναι ορισμένες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά:

 

Επαρχ. Δικαστ. Λάρνακας:

Αρ. Αγ. 1277/14 – ώρα 10:00.

Αρ. Αγ. 2266/14 – ώρα 09:00.

Αρ. Αγ. 145/17 – ώρα 10:00.

Αρ. Αγ. 1201/18 – ώρα 09:00.

Αρ. Αγ. 1/19 – ώρα 09:30.

D.L.O. Αρ. 2/21 – ώρα 09:00.

Αρ. Αγ. 1017/18 –  ώρα 09:30.

Αρ. Αγ. 1988/20 – ώρα 09:30.

Αρ. Αγ. 1992/20 – ώρα 09:30.

 

Αρ. Αγ. 3098/14 –  Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 22.11.2021, ώρα 09:00.Τα έξοδα στην πορεία/ως αυτά θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

Αρ. Αγ. 577/19 – Αίτηση ημερ.17.6.2021– Η Αίτηση εγκρίνεται και εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Το κλητήριο ένταλμα ανανεώνεται για περίοδο 6 μηνών/για 6 μήνες από την εκπνοή του. Καμιά διαταγή ως προς τα έξοδα.

 

Αρ. Αγ. 317/20 – Ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 12.09.2022, ώρα 10:30.Τα έξοδα στην πορεία/ως αυτά θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

Αρ. Αγ. 1756/20 – Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις22.11.2021, ώρα 09:00.Καμιά διαταγή για έξοδα.

 

Γενική Αίτηση Αρ. 61/21 – Η Αίτηση εγκρίνεται και εκδίδονται διατάγματα ως τα αιτητικά Α,Β,Γ,Δ. Επιδικάζονται έξοδα υπέρ των αιτητών όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της Αγωγής/Αίτησης ή όπως αυτά ήθελαν συμφωνηθεί από τους διαδίκους.

 

Eπαρχ. Δικαστ. Αμμοχώστου

Αρ. Αγ. 998-13 – ώρα 09:00.

Αρ. Αγ. 427/18 – ώρα 09:30.

Αρ. Αγ. 187/19 – ώρα 09:00.

 

Αρ. Αγ. 211/18 –Αίτηση ημερ.31.08.2021Η αίτηση εγκρίνεται και εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ως τα αιτητικά Α & Β. Συμμόρφωση να γίνει εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος. Καμιά διαταγή ως προς τα έξοδα της αίτησης. Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ΑΚΡΟΑΣΗ την28.02.2022, ώρα 10:00.  Ως προς τα έξοδα της ακρόασης, αυτά να είναι στην πορεία, όχι εναντίον των εναγομένων, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της Αγωγής ή όπως αυτά ήθελαν συμφωνηθεί από τους διαδίκους.

 

Αρ. Αγ. 597/20 – Αίτηση ημερ.02/08/2021 -Η Αίτηση εγκρίνεται και εκδίδονται διατάγματα ως τα αιτητικά Α(1), Β. Η προθεσμία ορίζεται στις 10 ημέρες από της επίδοσης. Επιδικάζονται έξοδα υπέρ των αιτητών όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της Αγωγής/Αίτησης ή όπως αυτά ήθελαν συμφωνηθεί από τους διαδίκους.

 

Αρ. Αγ. 49/21 – Μονομερής Αίτηση ημερ.07/07/2021 – Η αίτηση εγκρίνεται και εκδίδονται διατάγματα ως τα αιτητικά Α & Β (εντός 90 ημερών). Καμιά διαταγή για έξοδα.

 

Σημείωση:

Όλοι οι δικηγόροι προτρέπονται να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προηγουμένως,με κοινοποίηση στους αντιδίκους, ζητώντας οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο για διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς την φυσική παρουσία των δικηγόρων, στο πιο κάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

sandreou@dc.judicial.gov.cy

 

Σημειώστε ότι:

Στο Θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:

  1. ο ΑΡΙΘΜΟΣ της υπόθεσης,
  2. η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που είναι ορισμένη η υπόθεση, και
  3. η ΕΠΑΡΧΙΑ του εκδικάζοντος Δικαστηρίου.

π.χ.Αρ. Αγ. ΧΧΧΧ , ορισμένη ΧΧΧΧ, Επ.Δικαστ. Λάρνακας / Αμμοχώστου).

Σε αντίθετη περίπτωση (και ειδικότερα όταν δεν αναφέρεται καν ο αριθμός της υπόθεσης), εκ των πραγμάτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημ.:   Για υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία αλλά δεν περιλαμβάνονται πιο πάνω, ούτε και αναφέρονται στο Πινάκιο του Πρωτοκολλητή,τότε οι δικηγόροι να ενημερώνονται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο, καθότι πιθανότατα, είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου, είτε δεν ανευρέθηκε ο φάκελος. Μόνον εφόσον το Πρωτοκολλητείο σας ενημερώσει ότι η υπόθεση βρέθηκε και θα τεθεί ενώπιον συγκεκριμένου Δικαστή, να αποτείνεστε σ’αυτόν ηλεκτρονικά ως ανωτέρω για περαιτέρω οδηγίες.