SIGNUP
  LOGIN

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

771/2019

Αίτηση ημερ. 17.7.2020

843/2019

Αίτηση ημερ. 17.7.2020

645/2019

Αίτηση Μηνιαίων Δόσεων

262/17

Ακρόαση

3332/2013

Ακρόαση

1574/2018

Ακρόαση Αίτησης 8:30

99/2002

Αίτηση και ΣΕΔ

Γ.Α 72/2020

Αίτηση ημερ. 15.7.20

313/20

Κλήση για Οδηγίες

Αμμόχωστος

 

333/2015

Ως είναι ορισμένη

691/2014

Ακρόαση

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες την 21/9/20, δεν αναβάλλονται. Αναμένεται  από τους διαδίκους και/ή τους συνηγόρους να εμφανιστούν κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός αν υποβληθεί και εγκριθεί αίτημα αναβολής με βάση την πιο κάτω διαδικασία ή αν σταλεί κάποιο άλλο αίτημα μέσω emailκαι το Δικαστήριο ενημερώσει ότι δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα αναβολής αποστέλλοντας emailστη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.με κοινοποίηση στον αντίδικο. Στο emailνα αναφέρεται ο λόγος του αιτήματος. Ο αντίδικος θα απαντά στο ίδιο emailκατά πόσον φέρει ένσταση. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα απαντά, κατά πόσον αυτό κρίνεται δικαιολογημένο και κατά πόσον θα απαιτηθεί η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων και/ή μαρτύρων κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης

Λάρνακας

 

 

1375/2019

2/10/20

Απόδειξη 8:45

764/20

 

Η αίτηση ημερ. 17/7/20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ εναγόντων/ αιτητών.

372/2020

5/10/20

ΣΕΔ αναφορικά με την παρ. 3 και τον τερματισμό των υπηρεσιών.

216/20

 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης χωρίς έξοδα.

839/2019

5/10/20

Απόδειξη 8 :45

851/2019

5/10/20

Απόδειξη 8 :45

956/2019

5/10/20

ΣΕΔ αναφορικά με την παρ. 3 και τον τερματισμό των υπηρεσιών.

976/2020

5/10/20

Απόδειξη 8 :45

1005/20

6/10/20

Απόδειξη 8 :45

397/2016

21/10/20

Οδηγίες- Παρατείνεται ο χρόνος για εκατέρωθεν καταχώρηση ΟΚ Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι τότε.

756/2017

9/2/2021

Ακρόαση 10:30

1313/10

 

(Α) Εκδίδεται Διάταγμα Εκτέλεσης Απόφασης για 3 έτη από σήμερα. (Β) Εκδίδεται Διάταγμα παράτασης του χρόνου εγγραφής του ΜΕΜΟ για 3 έτη από σήμερα- χωρίς έξοδα και στις 2 αιτήσεις.

161/08

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως το (Ι) της αίτησης ημερ. 7/7/20 για 3 χρόνια από σήμερα- χωρίς έξοδα.

3861/2000

5/10/20

ΣΕΔ ως προς το περιεχόμενο της παραγράφου 21 και τον διαρρεύσαντα χρόνο.

 

 

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

 

 

Γ.Α 24/2003

 

Εκδίδεται Διάταγμα Εκτέλεσης της Απόφασης για 3 χρόνια από σήμερα- χωρίς εξοδα.

Γ.Α 44/2004

 

Εκδίδεται Διάταγμα Εκτέλεσης της Απόφασης για 3 χρόνια από σήμερα- χωρίς έξοδα.

Αιτ. Ετ. 9/2020

5/10/20

Επίδοση στον Έφορο Εταιρειών

359/2017

9/2/2021

Ακρόαση 10:30

 

 

Συντομογραφίες

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΕΣ= ‘Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔ= Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ= Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες στις 21/9/2020 ορίζονται εκ νέους  από το Δικαστήριο με τις πιο πάνω οδηγίες, χωρίς να απαιτείται η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων. Στην μεσαία στήλη αναφέρεται η νέα ημερομηνία ορισμού και στην δεξιά στήλη αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες προς τους διαδίκους μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Νοείται ότι αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα για κάποια υπόθεση (π.χ. να αποσυρθεί μια αίτηση, να δοθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης κ.α), οι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την στενογράφο του Δικαστηρίου κα Χριστιάνα Χρίστου στο 24802790 ή μέσω emailστην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στον αντίδικο Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα επικοινωνεί στην συνέχεια με τους δικηγόρους για τα περαιτέρω.

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ασχέτως αν η υπόθεση περιλαμβάνεται στον πίνακα των υποθέσεων που αναβάλλονται, αν για οποιαδήποτε υπόθεση υπάρχει πρόθεση να δηλωθεί απόφαση ή να αποσυρθεί, οι διάδικοι μπορούν να προσέρχονται για αυτό τον σκοπό ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία και ώρα που ήταν αρχικά ορισμένη.

 

Σε περιπτώσεις αιτήσεων για απόφαση λόγω μη καταχώρισης υπεράσπισης, αν έχει καταχωρηθεί υπεράσπιση, τότε ο δικηγόρος του Αιτητή μπορεί να στέλνει emailστο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στον αντίδικο, δηλώνοντας κατά πόσον θέλει να αποσύρει την αίτηση με ή χωρίς έξοδα. Ο αντίδικος θα τοποθετείται επί των εξόδων. Ανάλογα με τις δηλώσεις των μερών, το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται και θα ενημερώνει ανάλογα τους διαδίκους. Αν ο Αιτητής δεν επικοινωνήσει με το Δικαστήριο με τον πιο πάνω τρόπο, τότε η υπόθεση θα λάβει ως νέα ημερομηνία αυτή που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης, οι δικηγόροι μπορούν να προσκομίζουν ένορκη δήλωση για απόδειξη της υπόθεσης και τις επιδόσεις (αν δεν είναι ήδη στον φάκελο) στη στενογράφο του Δικαστηρίου και θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς σε μεταγενέστερο στάδιο. Εάν δεν προσκομιστεί ένορκη δήλωση κατά την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη, τότε η υπόθεση θα αναβάλλεται από το Δικαστήριο και θα ορίζεται ξανά για απόδειξη στην ημερομηνία που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες κατά την πιο πάνω ημερομηνία, αλλά δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, απλά δεν τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, καλούνται οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το Πρωτοκολλητείο για να εντοπιστεί ο φάκελος.