SIGNUP
  LOGIN

Αστικές Υποθέσεις ενώπιον Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ.

κατά την 16.10.2020

Δεν χρειάζεταιη φυσική παρουσία των Δικηγόρων / Διαδίκων στις πιο κάτω υποθέσεις:

 

Αρ. Αγωγής 775/19, Λάρνακας (Κλήση Οδηγιών ημ.22.1.2020) – Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων, εκατέρωθεν. Τα μέρη να συμμορφωθούν μέχρι τις 17.3.2021 που η αγωγή παραμένει για ΟΔΗΓΙΕΣ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 1287/19, Λάρνακας (Αίτηση ημ.2.7.2020 για απόφαση εναντίον εναγομένων 3) – Παραμένει για ΑΠΟΔΕΙΞΗ για τον εναγόμενο 3 στις 11.11.2020.

 

Αρ. Αγωγής 1820/14, Αμμοχώστου– Το αίτημα για αναβολή της ακρόασης εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ σε σχέση με τους εναγομένους 3 στις 29.1.2021, ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Οι δικηγόροι θα πρέπει να εμφανιστούνενώπιον του Δικαστηρίου.

στις πιο κάτω υποθέσεις:

 

Αρ. Αγωγής 1590/13, Αμμοχώστου, ώρα 08.30 (συνεχ.ακρ.)

Αρ. Αγωγής 1582/14, Λάρνακας, ώρα 10.30.

Αρ. Αγωγής 2966/14, Λάρνακας, ώρα 10.30.

Αρ. Αγωγής 796/13 , Αμμοχώστου, ώρα 10.30.

Αρ. Αγωγής 1731/14, Αμμοχώστου, ώρα 08.30.

Πτώχ. 66/13, Λάρνακας, ώρα 08.30.

Διαχ. 203/20, Λάρνακας, (Αίτηση / limitedgrant), ώρα 08.30.

Διαχ. 204/20, Λάρνακας, (Αίτηση / limitedgrant), ώρα 08.30.

 

Διαχ. 220/20, Λάρνακας, (Αίτηση / limitedgrant), ώρα 08.30.

Διαχ. 225/20, Λάρνακας, (Αίτηση / limitedgrant), ώρα 08.30.

Διαχ. 245/12, Λάρνακας, ώρα 08.30.

 

 

Σημ.Υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία αλλά δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω,

              τότε οι συνήγοροι να ενημερώνονται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο.

  • είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου έγκαιρα, δηλαδή ετέθη μετά την ανάρτηση του Πινακίου,
  • είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου καθόλου, δεν ανευρέθηκε ο φάκελος,
  • είτε οι συνήγοροι έχουν ενημερωθεί να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου.
  • είτε οι συνήγοροι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Όλοι οι δικηγόροι προτρέπονται να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο, (όπου στο Θέμα να αναγράφεται απαραίτητα ο ΑΡΙΘΜΟΣ της υπόθεσης, η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που είναι ορισμένη, και η ΕΠΑΡΧΙΑ του εκδικάζοντος Δικαστηρίου π.χ. Λάρνακας ή Αμμοχώστου),με κοινοποίηση στους αντιδίκους,

δύο (2)  εργάσιμες ημέρες προηγουμένως,

αλλά εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα της 11:00π.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ζητώντας οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα από το Δικαστήριο για διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς την φυσική παρουσία των δικηγόρων.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα καθίσταται απαραίτητη η φυσική τους παρουσία.