SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. στις 7.7.2021, ορίζονται εκ νέου στις 12.10.2021 (ώρα 9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (7.7.2021)για τις προσφυγές αρ. 682/2019 (9.30 π.μ.) και 1889/2018 (9.45 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (7.7.2021) για τις προσφυγές αρ.-

 

ΩΡΑ 9.00 π.μ.

1649/2017

1063/2020

1163/2020

1703/2019

884/2020

 

ΩΡΑ 9.15 π.μ.

457/2020

593/2020

1038/2019

1861/2018

 

Στην προσφυγή αρ. 1038/2020 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την ένσταση της καθ’ ης η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται στις 12.10.2021 (9.00 π.μ.) για περαιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ. 598/2020 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την ένσταση του καθ’ ου η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται στις 12.10.2021 (9.00 π.μ.) για περαιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ. 1857/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την γραπτή αγόρευση του αιτητή και η υπόθεση ορίζεται στις 12.10.2021 (9.00 π.μ.) για περαιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ. 1301/2018 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την γραπτή αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται στις 12.10.2021 (9.00 π.μ.) για περαιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ. 1472/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την γραπτή αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται στις 12.10.2021 (9.00 π.μ.) για περαιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ. 1836/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την γραπτή αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται στις 12.10.2021 (9.00 π.μ.) για περαιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ. 1283/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την γραπτή αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται στις 12.10.2021 (9.00 π.μ.) για περαιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ. 408/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την γραπτή αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται στις 12.10.2021 (9.00 π.μ.) για περαιτέρω οδηγίες.

Η προσφυγή αρ. 526/2021 ορίζεται για επίδοση στο ενδιαφερόμενο μέρος 2 στις 29.9.2021 (9.00 π.μ.).

Η προσφυγή αρ. 345/2019 παραμένει για προγραμματισμό στις 29.9.2021 (9.00 π.μ.). Απαντητική αγόρευση αιτήτριας να καταχωρηθεί εντός χρόνου 4 βδομάδων από σήμερα.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 12.10.2021, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη στις 7.7.2021 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο, έγκαιρα, αιτιολογημένο αίτημα, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.

 

 

 

Φ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ, Δ.Δ.Δ.

6.7.2021