SIGNUP
  LOGIN

Παρακάτω παρατίθεται το πινάκιο με τις υποθέσεις οι οποίες ήταν ορισμένες στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας την Τρίτη 19/5/2020  και τις νέες ημερομηνίες ορισμού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:19/05/2020 ΤΡΙΤΗ

Β. ΚΑΡΛΕΤΤΙΔΟΥ, Πρ. Δ.Δ.Δ.Π

ΩΡΑ:08.30 π.μ., 4ος όροφος

 

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δ.Δ.Δ.Δ.Π

ΩΡΑ:9.00 π.μ., 2ος όροφος

Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Δ.Δ.Δ.Δ.Π

ΩΡΑ:9.30 π.μ., 2ος όροφος

2019

ΔΔΠ 167/19

ΔΔΠ 194/19 (22/5/20- Διευκρινίσεις)

ΔΔΠ 218/19

ΔΔΠ 335/19

ΔΔΠ 338/19 (2/6/20)

ΔΔΠ 341/19 (2/6/20- Διευκρινίσεις)

ΔΔΠ 371/19 (29/5//20 – Διευκρινίσεις)

ΔΔΠ 410/19

ΔΔΠ 455/19 (22/5/20 – Διευκρινίσεις)

ΔΔΠ 467/19

ΔΔΠ 479/19 (23/6/20- Γραπτή Αγόρευση Καθ’ ων)

ΔΔΠ 488/19 (22/5/20 -  Διευκρινίσεις)

ΔΔΠ 491/19 (22/5/20 -  Διευκρινίσεις)

ΔΔΠ 515/19

ΔΔΠ 524/19 (26/5/20)

ΔΔΠ 542/19 (2/6/20)

ΔΔΠ 578/19 (19/6/20)

ΔΔΠ 581/19 (26/6/20)

 

2020

18/20 (23/6/20- Γραπτή Αγόρευση Καθ’ ων η αίτηση)

48/20 (23/6/20- Γραπτή Αγόρευση Καθ’ ων η αίτηση)

57/20 (23/6/20- Γραπτή Αγόρευση Καθ’ ων η αίτηση)

177/20 (26/6/20)

204/20 (26/6/20)