SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ.την 16.7.2020, ορίζονται εκ νέου στις 18.9.2020 (ώρα 9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (16.7.2020) για τις συνεκδ. προσφυγές αρ. 522/2015 κ.α. (9.30 π.μ.) και την προσφυγή αρ.1114/2016 (9.15 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις.

Στην προσφυγή αρ. 1360/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου έξι εβδομάδων για την καταχώρηση της ένστασης των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 18.9.2020.

Στην προσφυγή αρ. 947/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση έξι εβδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης του αιτητή και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 18.9.2020.

Στην προσφυγή αρ. 268/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση έξι εβδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των αιτητών και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 18.9.2020.

Η προσφυγή αρ. 499/2019 ορίζεται για προγραμματισμό στις 18.9.2020. Η απαντητική αγόρευση του αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

Οι συνεκδ.προσφυγές αρ. 1056/2018 κ.α. ορίζονται για προγραμματισμό στις 18.9.2020. Οι απαντητικές αγορεύσεις των αιτητριών να καταχωρηθούν μέχρι τότε.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 18.9.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την 16.7.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.