SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. την 10.9.2020, ορίζονται εκ νέου στις 2.11.2020 (9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (10.9.2020) για την προσφυγή αρ.1082/2017 και τηνπροσφυγή αρ. 874/2018 που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις (ώρα 9.30 π.μ.).

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (ώρα 9 π.μ.) για τις προσφυγές αρ.525/2020, 1323/2019, 1220/2019, 1178/2019, 485/2019, 1654/2019, 433/2020, 1073/2019, συνεκδ. προσφυγές αρ.894/2016 κ.α. (9.00 π.μ.), καθώς και (ώρα 9.15 π.μ.) για την προσφυγή αρ.921/2014 (αίτηση για αναστολή εκτέλεσης απόφασης) και την προσφυγή αρ.664/2020 (αίτηση για έκδοση ενδιάμεσου διατάγματος).

Στις προσφυγές αρ.1815/2019, 1059/2019, 1843/2019 και1045/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου για την καταχώρηση της ένστασης των καθ’ ων η αίτηση μέχρι τις 2.11.2020, ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω υποθέσεις ορίζονται γιαπεραιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ.1910/2018 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση μέχρι τις 2.11.2020, ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση ορίζεται γιαπεραιτέρω οδηγίες.

Στην προσφυγή αρ.982/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης του αιτητή μέχρι τις 2.11.2020, ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση ορίζεται γιαπεραιτέρω οδηγίες. Στις συνεκδ. προσφυγές αρ.225/2018 κ.α. δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 15 ημερών για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης του αιτητή στην προσφυγή αρ. 517/2018 και οι υποθέσεις ορίζονται γιαπεραιτέρω οδηγίες στις 7.10.2020.

Οι προσφυγές αρ. 504/2020, 185/2020 και 166/2020 ορίζονται για τελευταία φορά για επίδοση στις 2.11.2020. Η προσφυγή αρ.388/2020 ορίζεται για καταχώρηση ένστασης και επίδοση στα Ενδιαφερόμενα Μέρη στις 2.11.2020. Η προσφυγή αρ.1836/2019 ορίζεται για καταχώρηση γραπτής αγόρευσης αιτητή και επίδοση στο Ενδιαφερόμενο Μέρος στις 2.11.2020.

Οι προσφυγές αρ.896/2017, 1329/2018, 307/2017 και291/2017 ορίζονται γιαπρογραμματισμό στις2.11.2020 (Απαντητική αγόρευση αιτητών μέχρι τότε).

Η προσφυγή αρ. 1087/2019 ορίζεται για διευκρινίσεις στις8.2.2021 (9.30 π.μ.) και η προσφυγή αρ.1271/2017 για διευκρινίσεις στις 18.11.2020 (9 π.μ.).

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 2.11.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την 10.9.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.