SIGNUP
  LOGIN

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δ.Δ.Δ.Δ.Π

ΩΡΑ:9.00 π.μ., 2ος όροφος

2017

1185/17

 

2019

 

ΔΔΠ 409/19 - 30/9/20 (Διευκρινήσεις) (απάντηση μέχρι 28/9/20)

ΔΔΠ 304/19

ΔΔΠ418/19

ΔΔΠ 394/19

ΔΚ 25/20

ΔΚ 17/20

124/19

47/19

 

Ν. Α 184/20

 

2020

8

50

65

134 - 30/9/20 (Γραπτή Αγόρευση των Καθ’ ων) Τελευταία φορά

191 - 30/9/20 Διευκρινήσεις (απάντηση μέχρι 28/9/20)

194

273

281 - 30/9/20 (Γραπτή Αγόρευση των Καθ’ ων) Τελευταία φορά

365

473

476 - 16/10/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

479 - 16/10/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

482

491 - 16/10/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

494 - 16/10/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

545

581

581

620 - 30/9/20 (Ένσταση) Τελευταία φορά

651 - 7/10/20 Απάντηση Αιτητή

674 - 16/10/20 (Ένσταση)

680 - 16/10/20 (Ένσταση)

770 - 16/10/20 (Ένσταση)

773 - 16/10/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

776 - 16/10/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

779 - 8/10/20 (Ένσταση)

782

785 - 30/9/20 (Ένσταση) Τελευταία φορά

788 - 30/9/20 (Ένσταση) Τελευταία φορά

791 - 16/10/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

794 - 16/10/20 Γραπτή Αγόρευση Αιτητή

797 - 30/9/20 (Ένσταση)

671

674