SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 19.10.2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ στις 20.10.2020

 

Η προσφυγή αρ. 1787/2019 ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 11.1.2021. Τυχόν ένσταση των ενδιαφερομένων μερών να καταχωρηθεί εντός 6 βδομάδων και ακολούθως να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση της αιτήτριας εντός περαιτέρω χρόνου 6 βδομάδων.

Η προσφυγή αρ. 884/2019 ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 11.12.2020. Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών και ακολούθως να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση της αιτήτριας εντός 6 βδομάδων.

Η προσφυγή αρ.1493/2019 ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 11.12.2020. Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών και ακολούθως να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση των αιτητών εντός 6 βδομάδων.

Η προσφυγή αρ. 884/2020 ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 7.12.2020. Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 6 βδομάδων.

Η προσφυγή αρ. 744/2019 ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 8.12.2020. Γραπτή αγόρευση αιτητή να καταχωρηθεί εντός 5 ημερών, μετά το πέρας των οποίων δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησής της και οι καθ’ ων η αίτηση θα μπορούν να καταχωρήσουν τη δική τους γραπτή αγόρευση εντός περαιτέρω χρόνου 6 βδομάδων.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη στις 20.10.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο έγκαιρα αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.