SIGNUP
  LOGIN

ΑΓΩΓΕΣ:

3593/2018:   Ορίστηκε για οδηγίες στις 25.2.2021, ώρα 09:00.  Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.

495/2013:     Ορίστηκε για οδηγίες στις 26.2.2021, ώρα 09:00.  Αποκάλυψη εγγράφων εκ μέρους των εναγομένων 1 και 8 μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.

6648/2015:   Ορίστηκε για οδηγίες στις 5.3.2021, ώρα 09:00.  Τα έξοδα στην πορεία.

313/2020:     Ορίστηκε για οδηγίες στις 5.3.2021, ώρα 09:00.  Εκδόθηκαν εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης.  Αποκάλυψη μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.

5641/2016:   Ορίστηκε για οδηγίες στις 5.3.2021, ώρα 09:00.  Τα έξοδα στην πορεία.

2791/2018:   Η Αίτηση ημερομηνίας 12.10.2018 ορίστηκε για οδηγίες για τους εναγομένους 3-7 και για επίδοση στους εναγομένους 1 και 2.  Τα έξοδα στην πορεία.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ:

340/2020:     Ορίστηκε για οδηγίες στις 22.1.20201, ώρα 09:00.  Τα έξοδα στην πορεία.

1/2021:         Ορίστηκε για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 22.1.2021, ώρα 09:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 18.1.2021.  Τα έξοδα στην πορεία.

658/2019:     Ορίστηκε για οδηγίες στις 3.2.2021, ώρα 09:00.  Τα έξοδα στην πορεία.  Την ημέρα εκείνη θα δοθούν οδηγίες ως προς τον περαιτέρω χειρισμό.

864/2020:     Η Αίτηση εγκρίθηκε ως το Α και Β αυτής.

505/2019:     Ορίστηκε για οδηγίες στις 11.2.2021, ώρα 09:00.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.