SIGNUP
  LOGIN

Αριθμός αγωγής 1444/20: Η αίτηση ημερομηνίας 22/03/2021ορίζεται για επίδοση την 15/6/2021 ώρα 09:00.

(Δεν εντοπίζεται ένορκη δήλωση επίδοσης της αίτησης ούτε ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο να ζητείται χρόνος)

 

Αριθμός αγωγής 1300/20: Η αίτηση ημερομηνίας 22/03/2021ορίζεται για απόδειξη την 16/09/2021 ώρα 9:00.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 70 ημερών από την 28/04/2021.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αριθμός αγωγής 62/21: Η αίτηση ημερομηνίας 22/03/2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση,όπως υπολογιστούν από τον πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αριθμός αγωγής 1202/20: Η αίτηση ημερομηνίας 22/03/2021ορίζεται για απόδειξη την 16/09/2021 ώρα 9:00.  Έκθεση υπεράσπισης εντός 70 ημερών από την 28/04/2021.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αριθμός αγωγής 858/19:Ήδη την 16/04/2021 δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 11/02/2021 και για την κλήση ημερομηνίας 25/02/2021 – Βλ. σχετική ανακοίνωση για τις υποθέσεις 16/04/2021.

 

Αριθμός αγωγής 882/19: Η κλήση των Εναγόντων ημερομηνίας 25/02/2021 ορίζεται για οδηγίες την 31/05/2021.  Δεν εντοπίζεται το παράρτημα Τύπος 25 εκ μέρους της Εναγόμενης στην συγκεκριμένη κλήση.

 (Επίσης σημειώνεται ότι εκ μέρους της Εναγόμενης εκκρεμεί η κλήση ημερομηνίας 23/03/2021, ορισμένη την 31/05/2021 στην οποία καταχωρήθηκε Τύπος 25 από την Ενάγουσα την 06/04/2021 και εκκρεμεί και δεύτερη κλήση για οδηγίες εκ μέρους της Εναγόμενης ημερομηνίας 09/04/2021, ορισμένη την 14/06/2021.  Χρειάζεται να διευκρινίσει ποια από τις δυο κλήσεις θα προωθήσει η Εναγόμενη.)

 

Αριθμός αγωγής 364/15: Η αίτηση ημερομηνίας 20/04/2021ορίζεται για οδηγίες την 31/05/2021.

(Α. Η Ένορκη δήλωση επίδοσης των διαταγμάτων στην Εναγόμενη 2 εταιρεία ενδεχομένως να μην είναι καλή επίδοση {δεν αναφέρει σε ποιο πρόσωπο παραδόθηκε} Β. Επίσης στην ένορκη δήλωση της αίτησης φαίνεται να λείπουν στοιχεία {οι προβλεπόμενες αναφορές του Τύπου 39c των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας)

 

Αίτηση - Έφεση 105/17:  Η Αίτηση ημερομηνίας 14/10/2020 ορίζεται για επίδοση στον Καθ’ ου 1 την 01/06/2021 ώρα 09:00.  Η κυρίως Αίτηση – Έφεση ορίζεται για οδηγίες την 01/06/2021 ώρα 09:00.