SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 10.5.2021

ενώπιον του κ. Α. Φυλακτού, Ε.Δ. ορίζονται ως ακολούθως:

    Αρ. Αγωγής / Αίτησης /

          Παραπομπής

Ημερ. Ορισμού / Αποτέλεσμα

 1. Γεν. Αίτηση 597/12

Αίτηση ημερ. 7.10.2020

 

Η Αίτηση ορίζεται για επίδοση τελευταία φορά την 15.9.2021 ώρα 9:00π.μ..  Χωρίς έξοδα.

 1. Γεν. Αίτηση 143/10

Αίτηση ημερ. 8.7.2020

Η Αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση την 8.6.2021 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία.  Ένσταση να καταχωρηθεί 7 καθαρές ημέρες προηγουμένως.

 1. Γεν. Αίτηση 141/10

Αίτηση ημερ. 29.9.2020

Η Αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση την 8.6.2021 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία.  Ένσταση να καταχωρηθεί 7 καθαρές ημέρες προηγουμένως.

 1. Αγωγή 1657/08

Αίτηση ημερ. 6.4.2021

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 185/14

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 3.6.2021 ώρα 10:30π.μ..  Χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 2149/14

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 14.6.2021 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 449/17

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 4.2.2022 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 523/16

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 7.2.2022 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 89/18

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 1.3.2022 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 483/18

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 2.3.2022 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 529/19

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 13.10.2021 ώρα 10:30π.μ.. Χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 203/19

Μέχρι 1.6.2021 η πλευρά του Εναγομένου να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη δήλωση και να τα δώσει στην άλλη πλευρά.  Ακολούθως μέχρι την 30.6.2021 η κάθε πλευρά να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 15.9.2021 ώρα 9:00π.μ.  Χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 1179/19

Μέχρι 1.6.2021 η πλευρά του Εναγομένου να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη δήλωση και να τα δώσει στην άλλη πλευρά.  Ακολούθως μέχρι την 30.6.2021 η  πλευρά του Εναγόμενου να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 15.9.2021 ώρα 9:00π.μ.  Χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 1477/19

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 3 και 4 αλληλέγγυα και η κεχωρισμένα ως η παράγραφος 22 (α) και (β) τις ένορκης δήλωσης ημερ. 16.4.2021.

 1. Αγωγή 239/20

Αίτηση ημερ. 28.9.2020

Η Αίτηση ορίζεται για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης την 15.9.2021 ώρα 9:00π.μ..  Χωρίς έξοδα.

Η πλευρά τις Ενάγουσας να εκδώσει κλήση στον αρμόδιο για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης αστυφύλακα για να δώσει εξηγήσεις για τη μη εκτέλεση του.

 1. Αγωγή 363/20

Αίτηση ημερ. 17.9.2020

Η Αίτηση αποσύρεται με έξοδα εναντίον του εναγομένου 1 και υπέρ των εναγόντων καταβλητέα στο τέλος τις διαδικασίας.  Η Αίτηση ορίζεται για τελευταία φορά για απόδειξη για τις εναγόμενους 2 μέχρι 8 την 1.6.2021 ώρα 9:00π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης 5 καθαρές ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 653/20

Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 4.3.2022 ώρα 10:30π.μ. χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 999/20

Μέχρι 1.6.2021 η κάθε πλευρά να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη δήλωση και να τα δώσει στην άλλη πλευρά.  Ακολούθως μέχρι την 30.6.2021 η κάθε πλευρά να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 15.9.2021 ώρα 9:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 1501/20

Αίτηση ημερ. 2.4.2021

Η Αγωγή ορίζεται για απόδειξη την 15.9.2021 ώρα 9:00π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης 5 καθαρές ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 61/20

Μέχρι 1.6.2021 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη δήλωση και να τα δώσει στην άλλη πλευρά.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 15.9.2021 ώρα 9:00π.μ.  Χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 785/18

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 3.3.2022 ώρα 10:30π.μ.. Χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 1087/15

Μέχρι 31.5.2021 να γίνει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από τις τις πλευρές πλην των Εναγομένων 3.    Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 17.6.2021 ώρα 9:00π.μ.  Χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 695/14

Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 16.9.2021 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των Εναγομένων.

 1. Αγωγή 1809/02

Αιτήσεις 14.4.2021 και 16.4.2021

Εκδίδονται διατάγματα ως οι Αιτήσεις χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 2211/14

Αίτηση ημερ. 20.4.2021

Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 13.5.2021 ώρα 9:00π.μ..  Οι αγορεύσεις να αποσταλούν ηλεκτρονικά την πιο πάνω ημερομηνία.  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 1801/15

Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 15.11.2021 ώρα 10:30π.μ..  Έξοδα στην πορεία.

 1. Αγωγή 1363/15

Μέχρι 21.5.2021 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη δήλωση και να τα δώσει στην άλλη πλευρά.  Ακολούθως μέχρι την 1.6.2021 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 15.6.2021 ώρα 9:00π.μ. Χωρίς έξοδα.  Οποιαδήποτε τυχόν αίτηση καταχωρηθεί να οριστεί την πιο πάνω ημερομηνία.

 1. Αγωγή 145/20

Μέχρι 24.5.2021 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη δήλωση και να τα δώσει στην άλλη πλευρά.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 8.6.2021 ώρα 9:00π.μ.  Χωρίς έξοδα.

 1. Αγωγή 811/15

Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1.6.2021 ώρα 9:00π.μ..  Χωρίς έξοδα.  Να γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις καθότι στο φάκελο δεν υπάρχει τροποποιημένη απάντηση και υπεράσπιση στην ανταπαίτηση στην τροποποιημένη υπεράσπιση και ανταπαίτηση των εναγομένων ημερ. 6.11.2017

 

 

Τις πιο κάτω υποθέσεις το Δικαστήριο θα επιληφθεί την 10.5.2021 με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων μερών:

 

 1. Γεν. Αίτηση 589/12 (Αίτηση ημερ. 24.1.2020)
 2. Αίτηση 3/16