SIGNUP
  LOGIN

Αγωγή 999/16:

Ορίζεται για ακρόαση την 20.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 719/17:

Η αίτηση ημερομηνίας 26.11.2020 ορίζεται για ακρόαση την 05.10.2021 η ώρα 11:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.  Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από την 11.05.2021. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών.

 

Αίτηση-Έφεση 117/21:

Ορίζεται για ακρόαση την 24.05.2021 η ώρα 11:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 81/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 17.06.2021 η ώρα 11:00π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

ΠΣΑ 58/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 22.02.2021 ορίζεται για ακρόαση την 05.07.2021 η ώρα 11:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών.  (Σε περίπτωση που χρειάζεται να οριστεί ενωρίτερα οι συνήγοροι μπορούν να ενημερώσουν το Δικαστήριο ανάλογα).

 

Αίτηση διαχείρισης 286/20:

Ορίζεται για οδηγίες την 30.06.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε.

 

 

 

 

Αγωγή 438/14:

Επιφυλάσσεται απόφαση στην αίτηση ημερ. 06.04.2021.  (Η ημερομηνία για συνέχιση της ακρόασης θα δοθεί με την έκδοση της απόφασης στην αίτηση ημερ. 06.04.2021).

 

Αγωγή 1734/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 22.10.2021 η ώρα 11:00π.μ. για τον Εναγόμενο 3.

 

Αγωγή 731/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 29.09.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 2004/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 29.10.2021 η ώρα 11:00π.μ. για τον Εναγόμενο 1.

 

Αγωγή 30/19:

Ορίζεται για ακρόαση για την Εναγόμενη 2 την 03.03.2022 η ώρα 11:00.μ. Ο χρόνος μαρτύρων ως η Δ.30 Θ.8 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1829/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 19.10.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 400/16:

Ορίζεται για οδηγίες την 06.07.2021 η ώρα 9:00π.μ. Παρά του ότι υπάρχει ανταπαίτηση, εντούτοις δεν εντοπίζεται κλήση για οδηγίες για την ανταπαίτηση. Οι συνήγοροι χρειάζεται να καθορίσουν την θέση τους σε σχέση με την πιο πάνω επισήμανση.

 

Γενική Αίτηση 485/15:

Η αίτηση ημερομηνίας 23.10.2020 ορίζεται για οδηγίες και για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης την 22.09.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

 

Αγωγή 1346/18:

(Κλήση για οδηγίες ημερ. 06.11.2020 – Τύπος 25 ημερ. 12.11.2020 -Τοποθετήθηκαν στο φάκελο):  Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης Εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 60 ημερών από την 11.05.2021. Ακολούθως εντός περαιτέρω 20 ημερών να επιτραπεί επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί.  Μετά τα πιο πάνω, εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12.10.2021 η ώρα 9:00.μ.

 

Αγωγή 339/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 60 ημερών από την 11.05.2021.  Εντός περαιτέρω 20 ημερών να επιτραπεί επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω και εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. για την Εναγόμενη 3. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 266/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 23.09.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 2143/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 10.11.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 2492/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 03.11.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Γεν. Αίτηση 288/14:

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2.  Η αίτηση ημερ. 12.02.2020 ορίζεται για οδηγίες και για έλεγχο των ενταλμάτων σύλληψης την 12.10.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

 

 

 

Αγωγή 1410/20:

Η αίτηση για προσωρινό διάταγμα όπως τροποποιήθηκε και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 23.12.2020 όπως τροποποιήθηκε, ορίζονται για επίδοση την 25.05.2021 η ώρα 9:00π.μ. Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.