SIGNUP
  LOGIN

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις 17.05.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

-           60/14 παραμένει για ακρόαση 1 και 6.6.2021 ώρα 10:00 όπως είναι ήδη προγραμματισμένη.  Επίσης ορίζεται για ακρόαση 2 και 6.7.2021.  Η ημερομηνία 24.5.2021 ακυρώνεται.

-           2982/14 ορίζεται για ακρόαση 15.9.2021 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.

-           515/16 ορίζεται για τελευταία φορά 8.6.2021 για να ενημερώσουν οι δικηγόροι των Εναγόντων τους πελάτες τους για την πρόθεση τους να αποσυρθούν.  Μέχρι τότε να το πράξουν αυτό και να κατατεθεί στο φάκελο της υπόθεσης αντίγραφο της σχετικής επιστολής.  Τα έξοδα εναντίον των Εναγόντων.

-           415/18 ορίζεται για οδηγίες 22.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης και να γίνει επιθεώρηση των εγγράφων όπως το διάταγμα του Δικαστηρίου ημερ. 26.2.2021 εκ μέρους των Εναγόντων και των Εναγομένων 2, 3 και 4.

-           Γ/Α 193/19 (αίτηση 30.3.2021) Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η αίτηση ημερ. 30.3.2021 παραμένουν για οδηγίες στις 25.6.2021.  Τυχόν ένσταση στην αίτηση ημερ. 30.3.2021 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

-           423/19 (αίτηση 7.10.2020) Άδεια δίδεται στον κ. Φωκά Σωφρονίου να αποχωρήσει από δικηγόρος της Εναγομένης 2.  Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 1.7.2021 εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 3 μέρες προηγουμένως.

-           Αρ. Διαχ. 152/20  Εκ συμφώνου εκδίδονται διατάγματα όπως η επιστολή εκ μέρους των δικηγόρων των Αιτητών τα οποία σημειώνονται 1 και 2.  Η σχετική επιστολή γίνεται Τεκμήριο Α.

-           228/20 το παράρτημα εκ μέρους της Ενάγουσας για έκδοση οδηγιών παραμένει για οδηγίες στις 14.6.2021 που είναι ορισμένο και το παράρτημα εκ μέρους των δικηγόρων των Εναγομένων-Εξ΄ Ανταπαιτήσεως Εναγόντων.

-           Αρ. Διαχ. 63/21 Εκδίδεται διάταγμα όπως οι παράγραφοι 1 και 2.  Τα έγγραφα διαχείρισης να παραχωρηθούν στο πρόσωπο που αναφέρεται στο πρακτικό του Δικαστηρίου.

-           Αρ. Διαχ. 64/21 Εκδίδεται διάταγμα όπως οι παράγραφοι 1 και 2.  Τα έγγραφα διαχείρισης να παραχωρηθούν στο πρόσωπο που αναφέρεται στο πρακτικό του Δικαστηρίου.