SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 20.05.2021

ενώπιον του κ. Α. Φυλακτού, Ε.Δ. ορίζονται ως ακολούθως:

    Αρ. Αγωγής / Αίτησης /

          Παραπομπής

Ημερ. Ορισμού / Αποτέλεσμα

  1. Αγωγή 975/2019

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23.02.2022 η ώρα 10:30 π.μ.  Χωρίς έξοδα.

  1. Αγωγή 333/2020

 

Μέχρι 11.06.2021 η κάθε πλευρά να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Ακολούθως μέχρι 10.09.2021 η κάθε πλευρά να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Οποιαδήποτε τυχόν αίτηση καταχωρηθεί να οριστεί την πιο πάνω ημερομηνία.

  1. Αγωγή 367/2020

 (Αίτηση ημερ. 25.06.2020)

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων, καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας.

  1. Αγωγή 521/2020

(Αίτηση ημερ. 30.09.2020)

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 17.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Να καταχωρηθεί έκθεση απαίτησης 5 καθαρές μέρες προηγουμένως. 

 

  1. Αγωγή 359/2020

(Αίτηση ημερ. 25.06.2020)

Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη τελευταία φορά στις 17.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 5 καθαρές μέρες προηγουμένως  Έξοδα στην πορεία.

  1. Αγωγή 529/2020

(Αίτηση ημερ. 16.04.2021)

Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη στις 24.09.2021 η ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 5 καθαρές μέρες προηγουμένως  Έξοδα στην πορεία.

  1. Αγωγή  665/2020

 (Αίτηση ημερ. 15.04.2021)

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.09.2021 η ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Να καταχωρηθεί έκθεση απαίτησης 5 καθαρές μέρες προηγουμένως. 

 

  1. Αγωγή 951/2020

Μέχρι 01.06.2021 η πλευρά του Ενάγοντα να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15.06.2021 ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

  1. Αγωγή 1101/2020

(Αίτηση ημερ. 04.03.2020)

 

Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη στις 24.09.2021 η ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 5 καθαρές μέρες προηγουμένως  Έξοδα στην πορεία.

   10.  Αγωγή 1409/2020 (Αίτηση ημερ. 15.04.2021)

Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη στις 24.09.2021 η ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 5 καθαρές μέρες προηγουμένως  Έξοδα στην πορεία.

   11.  Αγωγή 761/2019

Μέχρι 11.06.2021 η πλευρά του Εναγομένου να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Ακολούθως μέχρι 10.09.2021 η πλευρά του Εναγομένου να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.

  12. Αγωγή 945/2019

Μέχρι 11.06.2021 η πλευρά του Εναγομένου να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  Οποιαδηποτε τυχόν αίτηση καταχωρηθεί να οριστεί την πιο πάνω ημερομηνία.

   13. Αγωγή 1417/2018

Μέχρι 30.06.2021 η πλευρά του Ενάγοντα να καταχωρήσει τη γραπτή του μαρτυρία. Ακολούθως μέχρι 10.09.2021 η πλευρά του Εναγομένου να καταχωρήσει τη γραπτή του μαρτυρία. Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.

  14. Αγωγή 1251/2019

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.09.2021 η ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.   Μέχρι 11.06.20221 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Ακολούθως μέχρι 10.09.2021 η κάθε πλευρά να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας. 

 15. Αγωγή 459/2019

Μέχρι 11.06.2021 η πλευρά του Εναγομένου να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να τα επισυνάψει στην ένορκη της δήλωση κα να τα παραδώσει στην άλλη πλευρά. Ακολούθως μέχρι 10.09.2021 η πλευρά του Εναγομένου να καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας.  Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.09.2021 ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 16. Αγωγή 1353/2018

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 27.09.2021, με γραπτές αγορεύσεις,  η ώρα 10:30 π.μ. Χωρίς έξοδα.

  17. Αγωγή 1105/2018

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.03.2022 η ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 18. Αγωγή 921/2017

Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.06.2021 ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  Το Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει γραπτώς την Εναγομένη για τη νέα ημερομηνία ορισμού.

 19. Αγωγή 259/2017

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 17.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ. Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 10.06.20221. Χωρίς έξοδα.

 20.  Αγωγή 1743/2016

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 21.02.2022 η ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 21.Αγωγή 643/2015

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.11.2021 η ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 22.  Αγωγή 607/2015

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 26.11.2021 η ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 23. Αγωγή 527/2015

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.11.2021 η ώρα 10:30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 24. Αγωγή 1891/2013

    Αίτ. ημερ. 09.06.2020

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση, το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο και ορίζεται για έλεγχο του ε/σ στις 24.09.2021.  Έξοδα στην πορεία.

 25. Αγωγή 1059/2010

Αίτ. ημερ. 13.05.2021

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  Χωρίς έξοδα.

 26. Γεν. Αίτηση 321/2013

   Αίτ. ημερ. 29.09.2020

 

Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 04.06.2021 η ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 27. Γεν. Αίτηση 23/2011

   Αίτ. ημερ. 01.06.2020

 

Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση για τους Καθ’ ων η Αίτηση 3 και 4 και για επίδοση για τον Καθ’ ου 5 στις 30.06.2021.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

* Η Αγωγή 975/2018, Αίτ. ημερ. 15.10.2019, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην

   αίθουσα.

 

* Η Αγωγή 2913/15, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην αίθουσα.

 

* Η Αγωγή 433/14, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην αίθουσα.

 

* Η Γεν. Αίτηση 707/2012, Αίτ. ημερ. 25.06.2020, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην

   αίθουσα.

 

* Η Παραπομπή 3/17, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην αίθουσα.

 

* Η Γεν. Αίτηση 707/2012, Αίτ. ημερ. 25.06.2020, Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στην

   αίθουσα.