SIGNUP
  LOGIN

Αγωγή 1549/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 29.11.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Γενική Αίτηση 283/11:

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.

 

Αγωγή 1324/18:

Η αίτηση ημερομηνίας 16.06.2020 ορίζεται για απόδειξη την 22.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. για τελευταία φορά. Έκθεση υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 4 ημέρες προηγουμένως.

 

Αγωγή 507/19:

Η αίτηση ημερομηνίας 26.06.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Διαχείριση 389/18:

Η αίτηση ημερομηνίας 08.02.2021 ορίζεται για οδηγίες την 05.07.2021 η ώρα 9:00π.μ. Τυχόν αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί προηγουμένως και να οριστεί την ίδια ημερομηνία.  (Τίθεται επίσης το ερώτημα κατά πόσο η αίτηση έχει επιδοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη).

 

Αίτηση-Έφεση αρ. 127/21, 128/21 και 129/21:

Ορίζεται για ακρόαση την 24.05.2021 η ώρα 11:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 445/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 13.10.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αίτηση-Έφεση 125/21:

Ορίζεται για οδηγίες την 14.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 3 ημέρες προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της Αιτήτριας-Εφεσείουσας.

 

Αγωγή 580/20:

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.

 

Αγωγή 1017/19:

Η αίτηση ημερομηνίας 19.06.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 1319/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 15.10.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 844/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 24.09.2020 ορίζεται για απόδειξη την 14.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από την 14.05.2021. Έξοδα στην πορεία.

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΡΙΟ