SIGNUP
  LOGIN

Παραπομπή 60/13:

Ορίζεται για ακρόαση την 20.09.2021 η ώρα 11:00π.μ

 

Αγωγή 2863/14:

Ορίζεται για ακρόαση για την Εναγόμενη 1 την 23.11.2021 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.  (Σε περίπτωση που χρειάζεται να δηλωθεί νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί να τεθεί ο φάκελος ενώπιον του Δικαστηρίου πριν την 23.11.2020).

 

Αγωγή 1233/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 25.10.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 2380/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 07.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 205/16:

Παραμένει ως έχει για ακρόαση την 04.06.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 106/20:

Για την αγωγή και ανταπαίτηση σε σχέση με τον Εναγόμενο 3: Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 14.05.2021. Εντός περαιτέρω 20 ημερών να επιτρέψουν επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Η αγωγή και ανταπαίτηση για τον Εναγόμενο 3 ορίζονται για οδηγίες την 07.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.  (Τίθεται επίσης το ερώτημα κατά πόσο οι Ενάγοντες θα προωθήσουν την αγωγή και εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 5.

 

 

 

Αγωγή 895/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 14.05.2021. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 07.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1062/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 14.05.2021. Ορίζεται για οδηγίες την 07.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 903/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 14.05.2021. Να επιτραπεί επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη. Μετά τα πιο πάνω, εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 06.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 2943/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 26.10.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 834/20:

Ορίζεται η αίτηση ημερομηνίας 08.12.2020 για απόδειξη την 27.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 20 ημερών από την 14.05.2021. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1081/18:

Ορίζεται για ακρόαση την 28.01.2022 η ώρα 11:00π.μ. Ο χρόνος μαρτύρων ως η Δ.30 Θ.8 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 684/16:

Παραμένει ως έχει για ακρόαση την 04.06.2021 η ώρα 11:00π.μ.

Αίτηση-Έφεση 334/18:

Την 19.05.2021 αναφορικά με την αίτηση ημερ. 07.07.2020 εκδόθηκε διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Τροποποιημένη Αίτηση-Έφεση να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος.  Εκδίδεται επίσης διάταγμα ως η παράγραφος Β της αίτησης.  Μετέπειτα να ακολουθηθούν οι σχετικοί Θεσμοί. 

Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία της κυρίως Αίτησης-Έφεσης.  Η κυρίως Αίτηση-Έφεση ορίζεται για οδηγίες την 08.10.2021 η ώρα 9:00.μ.

 

Αγωγή 204/16:

Παραμένει ως έχει για ακρόαση την 04.06.2021 η ώρα 11 :00π.μ.

 

Αγωγή 984/16:

Ορίζεται για οδηγίες την 15.09.2021 η ώρα 9:00π.μ.  (Εν τω μεταξύ χρειάζεται να αποσταλούν σχετικές επιστολές για την απόσυρση των συνηγόρων των Εναγομένων 2, 3 και 4).

 

Αγωγή 1548/16:

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και σύνοψη μαρτυρίας από την πλευρά των Εναγομένων παρατείνεται για 40 ημέρες από την 14.05.2021. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 15.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων.

 

Αίτηση-Έφεση 262/20:

Η αίτηση για προσωρινό διάταγμα και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για οδηγίες την 25.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.  Ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  (Κατ’ εκείνη την ημερομηνία είναι επίσης ορισμένη η κυρίως αίτηση-έφεση). Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών-Εφεσειόντων. Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.

 

 

Αγωγή 1125/20:

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του Εναγομένου ως η παράγραφος 10Α(α) της Έκθεσης Απαίτησης και διατάγματα ως οι παράγραφοι 10Α(β),(γ),(δ),(ε),(στ),(ζ) και (η) της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον έξοδα €2.350 πλέον ΦΠΑ, πλέον €34,50 έξοδα επίδοσης.

 

Αγωγή 554/18:

Η αίτηση ημερομηνίας 21.04.2021 ορίζεται για απόδειξη την 03.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 74/21:

Η αίτηση ημερομηνίας 21.04.2021 εναντίον του Εναγόμενου 4 ορίζεται για απόδειξη την 25.05.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 1086/19:

Η κλήση εκ μέρους του Εναγομένου 1 ημερομηνίας 24.11.2020 και το παράρτημα εκ μέρους του Εναγομένου 1 ημερομηνίας 24.11.2020 θεωρούνται εμπρόθεσμα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 06.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. (Τίθεται επίσης το ερώτημα κατά πόσο ισχύει το παράρτημα τύπος 25 εκ μέρους της Εναγομένης 2 ημερομηνίας 21.01.2020).

 

Αγωγή 1698/16:

Ορίζεται για οδηγίες την 07.07.2021 η ώρα 9:00π.μ. (Εκκρεμεί ενημέρωση κατά πόσο υπάρχει απάντηση σε σχέση με το σχέδιο Εστία).