SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις 20.05.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

 • 565/14(αίτηση 16.3.2021) Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα όπως οι παρ. Α, Β, Γ της αίτησης με όλες τις υποπαραγράφους τους.  Τροποποιημένο Κλητήριο Ένταλμα να καταχωρηθεί εντός 20 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος και Υπεράσπιση στο Τροποποιημένο Κλητήριο Ένταλμα εντός περαιτέρω 20 ημερών.  Τόσο τα έξοδα της αίτησης όσο και τα έξοδα που χάνονται από την τροποποίηση επιδικάζονται εναντίον των Αιτητών και υπέρ των Καθ΄ ων η αίτηση όπως αυτά θα υπολογιστούν στο τέλος της δίκης.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 5.7.2021.
 • 702/14ορίζεται για ακρόαση 16.9.2021 ώρα 10:30π.μ.  Στην ημερομηνία αυτή οι διάδικοι να είναι έτοιμοι και δεν θα δοθεί περαιτέρω αναβολή.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων και της Εναγομένης.
 • 1651/16(αίτηση 17.2.2021) ορίζεται για ακρόαση 28.6.2021 ώρα 9:30π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.
 • 435/17ορίζεται για ακρόαση 11.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 115/18ορίζεται για ακρόαση 14.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 414/18ορίζεται για ακρόαση 11.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.
 • 708/19(αίτηση 16.4.2021) ορίζεται για οδηγίες 29.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης στην Ανταπαίτηση.
 • 10/21(αίτηση 29.4.2021) ορίζεται για οδηγίες 29.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.
 • 14/21(αίτηση 15.4.2021) ορίζεται για επίδοση 4.6.2021.
 • Γ/Α 89/21ορίζεται για επίδοση 30.6.2021.
 • Γ/Α 90/21ορίζεται για οδηγίες 30.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένσταση.
 • Γ/Α 91/21ορίζεται για οδηγίες 30.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένσταση.
 • Γ/Α 92/21ορίζεται για οδηγίες 30.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένσταση.