SIGNUP
  LOGIN

 

Συμπληρωματική Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που ήταν ορισμένες την Πέμπτη 20/05/2021 ενώπιον της κας Λ. Μάρκου, Α.Ε.Δ.:

 

Αγωγή 1440/19:

Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 11.03.2021 ορίζεται για οδηγίες την 14.09.2021 η ώρα 9:00π.μ.  (Δεν έχει καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες σε σχέση με την ανταπαίτηση. Ποια η θέση των συνηγόρων;)

 

Αγωγή 100/19:

Ορίζεται για οδηγίες την 30.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. (Το συντομότερο και το αργότερο μέχρι την επόμενη ημερομηνία να γίνει η αναφερόμενη αλλαγή δικηγόρου των Εναγομένων)

 

Αγωγή 1506/18:

Ορίζεται για οδηγίες την 15.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας, για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί, παρατείνεται για 70 ημέρες από την 20.05.2021.

 

Αγωγή 599/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 16.4.2021 ορίζεται για απόδειξη την 14.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 70 ημερών από την 20.05.2021. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 234/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 29.03.2021 απορρίπτεται χωρίς έξοδα.

 

Αγωγή 11/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 10.09.2020 ορίζεται για απόδειξη για τον Eναγόμενο 1 την 11.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί εντός 70 ημερών από την 20.05.2021. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 511/20:

Εκδίδονται διατάγματα ως η αίτηση ημερομηνίας 12.05.2021 παράγραφοι Α και Β.

 

Αγωγή 980/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 08.09.2020 ορίζεται για επίδοση την 22.06.2021.

(Σημείωση: να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επίδοση – πρόκειται για παλιά αίτηση)

 

Αγωγή 1540/16:

Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για ακρόαση την 20.01.2022 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων.

 

Αγωγή 1325/16:

Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό την 25.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 1486/16:

Ορίζεται για ακρόαση την 20.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1482/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 15.04.2021 ορίζεται για απόδειξη την 11.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. για Εναγομένους 1 και 2.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 70 ημερών από την 20.05.2021. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 850/19:

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων, σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογο μαρτύρων από την πλευρά των Εναγομένων παρατείνεται για 70 ημέρες από την 20.05.2021. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12.10.2021. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων.

 

Αγωγή 820/19:

Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για ακρόαση την 18.03.2022 η ώρα 11:00π.μ. Η αγωγή και ανταπαίτηση να συνεκδικαστούν. Ο χρόνος μαρτύρων ως η Δ.30 Θ.8 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1751/16:

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 24.06.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία. (Γραπτή απάντηση του Κτηματολογίου έχει καταχωρηθεί την 17.05.2021 στο φάκελο του Δικαστηρίου).

 

Αγωγή 705/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 14.10.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1011/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 29.10.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 2819/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 10.11.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Παραπομπή 42/12:

Ορίζεται για ακρόαση την 28.09.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 913/20:

Η αγωγή και η ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 12.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. (Δεν εντοπίζεται τύπος 25 των Εναγόντων στην κλήση για οδηγίες των Εναγομένων ημερομηνίας 15.12.2020).

 

Αγωγή 1250/20:

Την 14.04.2021 εκ παραδρομής δεν ακυρώθηκε η ημερομηνία 20.05.2021. Η αγωγή και η ανταπαίτηση παραμένει για οδηγίες την 23.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. (ως είχε οριστεί από την 14.04.2021).

 

 

 

 

Αγωγή 245/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 22.10.2021 η ώρα 11:00π.μ. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση ενωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί να τεθεί ο φάκελος ενωρίτερα ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

Αγωγή 927/15:

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση για τον Εναγόμενο 1 την 17.12.2021 η ώρα 11:00π.μ. Επίσης ορίζεται για οδηγίες για την Εναγόμενη 2 εταιρεία την 19.10.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 755/20:

Για την αγωγή και ανταπαίτηση: Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Οι διάδικοι να συμμορφωθούν εντός 70 ημερών από την 20.05.2021.  Εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη να ανταλλάξουν μεταξύ τους τα έγγραφα που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω εντός περαιτέρω 40 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 19.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 442/20:

Αναφορικά με την αγωγή και ανταπαίτηση σε σχέση με την Εναγόμενη 3: Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Οι διάδικοι να συμμορφωθούν εντός 70 ημερών από την 20.05.2021. Εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη να επιτραπεί επιθεώρηση εγγράφων. Μετά τα πιο πάνω, εντός περαιτέρω 40 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή και ανταπαίτηση για την Εναγόμενη 3 ορίζονται για οδηγίες την 19.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία. (Η ημερομηνία 18.05.2021 ακυρώθηκε).

 

Αγωγή 282/16:

Ορίζεται για οδηγίες την 06.07.2021 η ώρα 9:00π.μ. Χρειάζεται να εμφανιστούν οι συνήγοροι.

 

Αγωγή 611/19:

Η αίτηση ημερομηνίας 07.10.2020 ορίζεται για ακρόαση την 26.10.2021 η ώρα 11:00π.μ. Ένσταση μπορεί να καταχωρηθεί εντός 70 ημερών από την 20.05.2021. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση. Να εκτελεστεί αν δεν εμφανιστεί την 26.10.2021. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών.

 

Αγωγή 319/19:

Η αίτηση ημερομηνίας 21.07.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον του Εναγομένου 4 όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

Επίσης όσον αφορά την αίτηση ημερ. 19.05.2021: Άδεια δίδεται ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Γ της αίτησης.  Εμφάνιση μπορεί να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από την πιο πάνω επίδοση.  Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί σημείωμα εμφάνισης εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ειδοποίηση οποιασδήποτε μεταγενέστερης αίτησης θα θεωρείται ως δεόντως επιδοθείσα αν πιστό αντίγραφο της αίτησης αναρτηθεί στον πίνακα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για περίοδο 5 ημερών.  Τα έξοδα στην πορεία.  Η ημερ. 25.05.2021 ακυρώνεται.

 

Αγωγή 466/19:

Hαγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 28.09.2021 η ώρα 9:00π.μ.   Έξοδα στην πορεία.  Πριν να οριστεί για ακρόαση χρειάζονται οι εξής διευκρινίσεις:  Κατά πόσο έχουν καταχωρηθεί όλες οι απαραίτητες κλήσεις για οδηγίες και τα αντίστοιχα παραρτήματα τύπος 25 από τους αντιδίκους. Κατά πόσο είναι σε στάδιο ώστε να οριστεί για ακρόαση.

 

Αγωγή 961/17:

Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 11.03.2021 ορίζεται για επίδοση την 04.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 1030/19:

Οι αιτήσεις ημερομηνίας 14.04.2021 και 21.04.2021 θα μελετηθούν και οι συνήγοροι Θα ειδοποιηθούν.

Αίτηση 5/20:

Ορίζεται για οδηγίες την 23.06.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ένσταση μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 7 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών.

 

Διαχείριση 387/20:

Ορίζεται για επίδοση την 30.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 3773/13:

Η αίτηση ημερ. 24.3.2021 ορίζεται για ακρόαση 29.10.2021 η ώρα 11:00π.μ.  Ένσταση μπορεί να καταχωρηθεί εντός 70 ημερών από την 20.5.2021.  Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2.  Να εκτελεστούν αν δεν εμφανιστούν την 29.10.2021.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1914/15

Είναι ορισμένη για απόδειξη η Ανταπαίτηση της Εναγομένης 1 εναντίον των Εναγόντων.  Όμως στην Ανταπαίτηση της Εναγομένης 1 έχει καταχωρηθεί Υπεράσπιση από τον Ενάγοντα την 3.9.2019.  Συνεπώς έστω και αν απορρίφθηκε η αγωγή εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 ενδεχομένως η Ανταπαίτηση του Εναγομένου 1 να πρέπει να οριστεί για ακρόαση ούτως ώστε η πλευρά του Ενάγοντα να λάβει γνώση της ημερομηνίας.  Στη βάση αυτού του σκεπτικού η Ανταπαίτηση του Εναγομένου 1 ορίζεται για οδηγίες στις 18.6.2021 για να τοποθετηθούν οι συνήγοροι του Εναγομένου 1 κατά πόσο συμφωνούν να οριστεί για ακρόαση ως ανωτέρω και όχι για απόδειξη.

 

Αγωγή 121/18:

Ορίζεται για οδηγίες την 7.6.2021 (θα ελεγχθεί σχετική αλληλογραφία που φαίνεται να έχει σταλεί στον Πρωτοκολλητή από την πλευρά των Εναγόντων).