SIGNUP
  LOGIN

Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού-covid19 και σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 04/02/2021 η οποία ρυθμίζει την λειτουργία των Δικαστηρίων, οι ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον μου την 31/05/2021 έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των πιο κάτω υποθέσεων την 31/05/2021 στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων:

 

  • Αρ. Αγωγής 46/2021

(Αίτηση Ημερ. 28/04/2021)

 

Ενόψει του ότι τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου υπεράσπιση και ανταπαίτηση, η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος του Εναγόμενου ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.  Η ημερομηνία 08/10/2021 που γνωστοποιήθηκε με προηγούμενο πινάκιο να θεωρηθεί ότι δεν ισχύει.

 

  • Αρ. Αγωγής 2978/2014:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 18/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

  • Αιτ. Έφεσης 82/2021:

 

Επαναορίζεται για τελευταία φορά για Επίδοση στις 16/06/2021 και ώρα 09:00 π. Καμία διαταγή για έξοδα.