SIGNUP
  LOGIN

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που ήταν ορισμένες την Τρίτη 25.05.2021 ενώπιον της κας Λ. Μάρκου Α.Ε.Δ.

 

 

Αγωγή αρ. 889/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 25.5.2021. Εντός περαιτέρω 20 ημερών να επιτραπεί επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 19.10.2021 ώρα 9:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 923 /15:

Ορίζεται για ακρόαση 3.12.2021 ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή αρ. 968/19:

Η αίτηση ημερομηνίας 26.5.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή αρ. 38/21:

Η αίτηση ημερομηνίας 21.4.2021 ορίζεται για επίδοση την 5.7.2021 ώρα 9:00π.μ. (Δεν εντοπίζεται ένορκη δήλωση επίδοσης).

 

Αγωγή αρ. 513/20:

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση ημερομηνίας 19.5.2021 παράγραφος Α και Β.

 

Αγωγή αρ. 74/21:

Η αίτηση ημερομηνίας 21.4.2021 ορίζεται για απόδειξη την 11.10.2021 ώρα 9:00π.μ. Έκθεση Υπεράσπισης το αργότερο μέχρι 30 μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 1170/19:

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β της αίτησης ημερομηνίας 19.5.2021.

 

Αγωγή αρ. 101/21:

Η αίτηση ημερομηνίας 21.04.2021 ορίζεται για απόδειξη την 11.10.2021 ώρα 9:00π.μ. Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί το αργότερο μέχρι 30 μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 283/16:

Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για ακρόαση την 19.1.2022 ώρα 11:00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων.

 

Αγωγή αρ. 439/20:

Αναφορικά με τους Ενάγοντες και την Εναγόμενη 2 εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 25.5.2021. Εντός περαιτέρω 20 ημερών να επιτραπεί επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για την Εναγόμενη 2 την 19.10.2021 ώρα 9:00π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 423/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 21.4.2021 ορίζεται για απόδειξη την 12.10.2021 ώρα 9:00π.μ. Έκθεση Υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί το αργότερο μέχρι 30 μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 1405 /16:

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 25.1.2022 ώρα 11:00π.μ.

 

Παραπομπή αρ. 5/13:

Ορίζεται για ακρόαση 6.10.2021 ώρα 11:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 63/19:

Ορίζεται για οδηγίες 22.9.2021 ώρα 9:00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από την πλευρά των εναγομένων παρατείνεται για 70 μέρες από την 25.5.2021.

 

Αγωγή αρ. 217/20:

Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 17.3.2021 για την Εναγόμενη 3 τίθεται εκτός πινακίου καθότι δεν έχουν κλείσει τα δικόγραφα για όλους τους διαδίκους.

 

Αγωγή αρ. 112/19:

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β της αίτησης ημερομηνίας 19.5.2021.

 

Αγωγή  αρ. 516/19:

Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 19.3.2021 και η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 17.3.2021 τίθενται εκτός πινακίου αφού εκκρεμεί η επίδοση της αγωγής για τον εναγόμενο 1 και συνεπώς δεν έχουν κλείσει όλα τα δικόγραφα για όλους τους διαδίκους.

 

Αγωγή αρ. 798/19:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Οι διάδικοι να συμμορφωθούν εντός 70 ημερών από την 25.5.2021. Εντός περαιτέρω 20 ημερών να επιτρέψουν επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 18.10.2021 ώρα 9:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 1339/19:

Κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν εντός 70 ημερών από την 25.5.2021. Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 27.9.2021 ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 1126/19:

Ορίζεται για ακρόαση 18.3.2022 ώρα 11:00π.μ. Η αγωγή και ανταπαίτηση να συνεκδικαστούν. Ο χρόνος μαρτύρων ως η διαταγή 30 θ.8 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.  Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 2871/14:

Ορίζεται για ακρόαση για τους Εναγόμενους 2 και 3 την 7.12.2021 ώρα 11:00π.μ.. Επίσης για οδηγίες για την Εναγόμενη 1 την 19.10.2021 ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή αρ. 2507/15:

Ορίζεται για ακρόαση 16.12.2021 ώρα 11:00π.μ.  για την Εναγόμενη 1.

 

Αγωγή αρ. 877/18:

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση για την εναγόμενη 2 την 11.3.2021 ώρα 11:00π.μ. Ο χρόνος μαρτύρων ως η Διαταγή 30 Θ.8 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 1410/20:

Η τροποποιημένη αίτηση για προσωρινό διάταγμα ορίζεται για επίδοση την 11.6.2021 ώρα 9:00π.μ. Επίσης το προσωρινό διάταγμα όπως τροποποιήθηκε ορίζεται για επίδοση και ξανά επιστρεπτέο την 11.6.2021 ώρα 9:00π.μ. Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.

 

Γενική αίτηση αρ. 207/10:

Η αίτηση ημερομηνίας 26.11.2020 ορίζεται για οδηγίες και έλεγχο του εντάλματος σύλληψης την 27.9.2021 ώρα 9:00π.μ. Δόθηκαν οδηγίες όπως το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε την 25.1.2021 εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση 2 εκτελεστεί.

 

Αγωγή αρ. 2013/14:

Ορίζεται για ακρόαση 25.11.2021 ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή αρ. 1098/17:

Η αγωγή για την Εναγόμενη 2 ορίζεται για ακρόαση την 14.2.2022 ώρα 11:00π.μ. Ο χρόνος μαρτύρων ως η Διαταγή 30 θ.8 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. Έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση που υπάρξει συμβιβασμός ενωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί να τεθεί ο φάκελος ενωρίτερα ενώπιον του Δικαστηρίου.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 1284/17:

Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζεται για ακρόαση για την Εναγόμενη 2 την 16.2.2022 ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή αρ. 803/19:

Αναφορικά με την αγωγή και ανταπαίτηση (Κλήση για οδηγίες 17.3.2021 και κλήση για οδηγίες 23.3.2021) εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από την 25.5.2021. Εντός περαιτέρω 20 ημερών να επιτραπεί επιθεώρηση εγγράφων. Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 15.9.2021 ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία. Η ημερομηνία 31.5.2021 ακυρώνεται.

 

Αγωγή αρ. 1402/18:

Η αίτηση ημερομηνίας 10.2.2021 ορίζεται για ακρόαση την 5.10.2021 ώρα 9:00π.μ. Έκθεση Απαίτησης ή ένσταση μπορεί να καταχωρηθεί εντός 70 ημερών από την 25.5.2021.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή αρ. 1146/19:

Η διαδικασία της αγωγής διακόπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος καταχώρησης νέας. Ουδεμία διαταγή για έξοδα.

 

 

Αγωγή αρ. 1033/19:

Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 30.6.2021 ώρα 9:00π.μ. Χρειάζεται να διευκρινιστεί κατά πόσο η υπόθεση είναι σε στάδιο ώστε να δοθούν οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.

 

Αγωγή αρ. 1388/19:

Το σχετικό αίτημα για λεπτομέρειες ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 27.9.2021 ώρα 11:00π.μ. Τα υπόλοιπα αιτήματα των κλήσεων για οδηγίες παραμένουν για οδηγίες την 27.9.2021 ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή αρ. 481/19:

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από την πλευρά των Εναγομένων παρατείνεται για 70 μέρες από την 25.5.2021.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 30.9.2021 ώρα 9:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων.

 

Αγωγή αρ. 171/19:

Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 3.3.2021 οι Εναγόμενοι 1 να παραδώσουν την Έκθεση Απαίτησης τους εναντίον των Εναγομένων 2 εντός 60 ημερών από την σύνταξη του διατάγματος.  Ακολούθως οι Εναγόμενοι 2 να παραδώσουν την Υπεράσπιση τους εντός περαιτέρω 60 ημερών από την παράδοση της εν λόγω Έκθεσης Απαίτησης. Εγκρίνεται επίσης η παράγραφος Β και Γ. Έξοδα στην πορεία. Επιπρόσθετα όλες οι κλήσεις για οδηγίες ορίζονται για οδηγίες την 30.9.2021 ώρα 9:00π.μ.