SIGNUP
  LOGIN

Αγωγή 763/17:

Η αίτηση ημερομηνίας 16.01.2020 απορρίπτεται άνευ βλάβης λόγω μη επίδοσης.

 

Αγωγή 1123/17:

Ορίζεται για ακρόαση την 01.02.2022 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1227/17:

Ορίζεται για ακρόαση την 02.02.2022 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1303/16:

Ορίζεται για ακρόαση την 26.01.2022 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 502/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 60 ημερών από την 07.06.2021.  Εντός περαιτέρω 30 ημερών να επιτραπεί επιθεώρηση εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω εντός περαιτέρω 40 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 27.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 610/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 60 ημερών από την 07.06.2021.  Εντός περαιτέρω 30 ημερών να επιτραπεί επιθεώρηση εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω εντός περαιτέρω 40 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 27.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αγωγή 336/20:

Η αγωγή και η ανταπαίτηση ορίζονται για ακρόαση την 24.03.2022 η ώρα 11:00π.μ. Η αγωγή και ανταπαίτηση να συνεκδικαστούν.  Ο χρόνος μαρτύρων ως η Δ.30 Θ.8 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 3731/09:

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση παράγραφοι α) και β) της αίτησης ημερομηνίας 05.05.2021.

 

Αγωγή 141/15:

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 27.10.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Παραπομπή 134/12:

Ορίζεται για ακρόαση την 16.11.2021 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 716/19:

Ορίζεται για οδηγίες 30.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από την πλευρά των Εναγομένων παρατείνεται για 40 ημέρες από την 07.06.2021.  Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί, χρειάζεται να τεθούν οι θέσεις των συνηγόρων.

 

Αγωγή 756/11:

Η αίτηση ημερομηνίας 06.05.2021 απορρίπτεται.

 

Αγωγή 388/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 06.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1536/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 02.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1225/14:

Ορίζεται για ακρόαση την 03.11.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Γεν. Αίτηση 139/14:

Η αίτηση ημερ. 25.06.2020 ορίζεται για επίδοση για τους Καθ’ ων η αίτηση αρ. 1 και 2 την 25.06.2021.  Επίσης τυχόν ένσταση από την Καθ’ ης η αίτηση αρ. 4 να καταχωρηθεί το αργότερο μέχρι 4 ημέρες προηγουμένως.

 

Γεν. Αίτηση 330/13:

Η αίτηση ημερ. 03.06.2020 ορίζεται για οδηγίες και έλεγχο του εντάλματος σύλληψης την 25.10.2021 η ώρα 9:00π.μ.  Δόθηκαν οδηγίες για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.

 

Αγωγή 756/11:

Η αίτηση ημερ. 06.05.2021 απορρίπτεται.

 

ΠΣΑ 21/20:

Επιφυλάσσεται απόφαση στην αίτηση ημερομηνίας 08.12.2020.

 

Αγωγή 494/20:

Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 31.03.2021 ορίζεται για οδηγίες την 14.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.  (Δεν εντοπίζεται παράρτημα τύπος 25 του Εναγομένου).  Επίσης στην κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 09.04.2021 η οποία είναι ορισμένη την 14.06.2021 δεν εντοπίζεται το αντίστοιχο παράρτημα των Εναγόντων.

 

Αγωγή 482/20:

Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 26.03.2021 και η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 31.03.2021 ορίζεται για οδηγίες την 22.09.2021 η ώρα 9:00π.μ.  (Δεν εντοπίζεται τύπος 25 των Εναγόντων στην κλήση ημερομηνίας 31.03.2021).

 

Αγωγή 1034/14:

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 16.09.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από την 07.06.2021. Έξοδα στην πορεία.

 

 

 

Αίτηση 201/20:

Ορίζεται για ακρόαση την 29.09.2021 η ώρα 11:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από σήμερα. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 49/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 02.04.2021 ορίζεται για ακρόαση την 02.11.2021 η ώρα 11:00π.μ. Ένσταση μπορεί να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από την 07.06.2021. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών.  Η κλήση για οδηγίες ημερ. 31.03.2021 ορίζεται για οδηγίες την 02.11.2021.

 

Αγωγή 667/20:

Ορίζεται 28.06.2021 ώρα 10:30 για τον ίδιο σκοπό ως το πρακτικό του Δικαστηρίου ημερομηνίας 1.06.2021.

 

Αγωγή 571/18:

Ορίζεται για οδηγίες 7.07.2021 ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 1251/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 22.03.2021 θα μελετηθεί και συνήγοροι θα ειδοποιηθούν.

 

Αγωγή 121/18:

Ορίζεται για οδηγίες 9.06.2021.

 

Αίτηση/Έφεση 74/21:

Ορίζεται για οδηγίες 17.06.2021 ώρα 9:00π.μ.