SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις  9.6.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

  • 2854/15 (δύο αιτήσεις 26.5.2021) Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εξ΄ Ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2 και 4 όπως οι παρ. 5(α) και (β) της ένορκης δήλωσης ημερ. 3.6.2021, πλέον έξοδα της Ανταπαίτησης όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.
  • 25/18  Τόσο η Απαίτηση όσο και η Ανταπαίτηση απορρίπτονται και κάθε πλευρά να καταβάλει τα δικά της έξοδα.  Οποιεσδήποτε προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.
  • 362/19  ορίζεται για ακρόαση 28.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
  • 1261/20(αίτηση 24.3.2021) ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση 8.7.2021.
  • 1375/20(αίτηση 17.5.2021) ορίζεται για οδηγίες 13.9.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.
  • Γ/Α 152/21ορίζεται για επίδοση 9.7.2021.
  • 200/21(αίτηση 17.5.2021) ορίζεται για οδηγίες 13.9.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.