SIGNUP
  LOGIN

Αίτηση/Έφεση 136/21:

Όσον αφορά την κυρίως αίτηση-έφεση: Ορίζεται για οδηγίες για το ενδιαφερόμενο μέρος και για την Καθ’ ης η αίτηση 1 την 05.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ενστάσεις μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι 10 ημέρες προηγουμένως. Επίσης η κυρίως αίτηση-έφεση ορίζεται για επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση 2 την 25.06.2021. Έξοδα στην πορεία.

Όσον αφορά την αίτηση για προσωρινό διάταγμα και το προσωρινό διάταγμα: Ορίζονται για οδηγίες για τον Καθ’ ου η αίτηση 1 την 25.06.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Επίσης ορίζονται για επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση 2 την 25.06.2021 η ώρα 9:00π.μ. Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 184/21:

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι α, β, γ, δ και ε της αίτησης ημερομηνίας 11.05.2021.

 

Αγωγή 104/21:

Η αίτηση ημερομηνίας 17.05.2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 208/21:

Η αίτηση ημερομηνίας 17.05.2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

 

Αγωγή 474/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 27.10.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Aιτητών και εναντίον των Kαθ’ ων η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 596/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 05.04.2021 για τον Εναγόμενο 2 ορίζεται για απόδειξη την 25.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

 

Αίτηση/Έφεση 153/21:

Η αίτηση-έφεση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών-Εφεσειόντων και εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση-Εφεσίβλητης όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Οι δηλώσεις σημειώνονται.

 

Αγωγή 111/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 06.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 787/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 14.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 1778/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 20.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 862/19:

Αναφορικά με την αίτηση ημερ. 02.06.2021 εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης και ο αιτούμενος χρόνος παρατείνεται μέχρι την 02.06.2021. Εκδίδεται επίσης διάταγμα ως η παράγραφος Β της αίτησης.

 

Αγωγή 1251/16:

Ορίζεται για ακρόαση την 19.01.2022 η ώρα 11:00π.μ.

 

 

 

Αγωγή 109/21:

Η αίτηση ημερομηνίας 17.05.2021 ορίζεται για απόδειξη την 25.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1496/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 17.05.2021 ορίζεται για απόδειξη την 25.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 542/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 05.04.2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 2944/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 07.12.2021 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων. Σε περίπτωση που υπάρχει διευθέτηση ενωρίτερα, οι συνήγοροι μπορούν να ζητήσουν να τεθούν ο φάκελος ενωρίτερα ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

Αγωγή 2706/13:

Η αίτηση ημερομηνίας 05.07.2020 ορίζεται για οδηγίες και έλεγχο του εντάλματος σύλληψης την 26.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. (Δόθηκαν οδηγίες όπως το ένταλμα σύλληψης εκτελεστεί).

 

Αίτηση/Έφεση 135/2021:

Ορίζεται για οδηγίες την 26.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι 10 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1252/19:

Η αίτηση ημερομηνίας 04.11.2020 ορίζεται για απόδειξη την 27.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση που συμβιβαστεί ενωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί να τεθεί ο φάκελος ενωρίτερα ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

Αγωγή 1052/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 11.11.2020 εναντίον της Εναγομένης 4 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 744/20:

Έχει καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης και ανταπαίτηση την 09.06.2021 και θεωρείται εμπρόθεσμη. Συνεπώς η αίτηση ημερομηνίας 17.02.2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Αγωγή 2115/15:

Ορίζεται για ακρόαση την 14.12.2021 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 215/19:

Η αίτηση ημερομηνίας 12.10.2020 ορίζεται για απόδειξη για τους Εναγόμενους 2 και 3 για τελευταία φορά την 20.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών.

 

Αγωγή 274/21:

Ο αιτούμενος χρόνος ως η παράγραφος Α παρατείνεται για τρεις μήνες από την 09.06.2021. Οι συνήγοροι των Αιτητών να ενημερώσουν εντός 2 ημερών από την 09.06.2021 τους συνηγόρους των Εναγόντων για την έκδοση του παρόντος διατάγματος.

 

Αγωγή 62/21:

Για την αγωγή και ανταπαίτηση: Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 60 ημερών από την 09.06.2021. Ακολούθως εντός περαιτέρω 30 ημερών να επιτραπεί επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Μετά τα πιο πάνω εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 27.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Διαχείριση 53/21:

Έχει καταχωρηθεί caveat.  Συνεπώς ο φάκελος να τεθεί ξανά ενώπιον του Δικαστηρίου την 29.09.2021.

 

Αγωγή 121/18:

Η αγωγή εναντίον του Εναγομένου 2 απορρίπτεται λόγω μη προώθησης της με έξοδα υπέρ του Εναγομένου 2 και εναντίον των Εναγόντων όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

Εν τω  μεταξύ ο Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου να ενημερώσει τους Ενάγοντες για τη σημερινή απόρριψη της αγωγής εναντίον του Εναγομένου 2.

 

Αγωγή 1204/19:

Ορίζεται για οδηγίες την 18.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 1151/18:

Ορίζεται για οδηγίες την 18.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 484/18:

Ορίζεται για ακρόαση για την Εναγόμενη 2 την 08.03.2022 η ώρα 11:00π.μ. Ο χρόνος μαρτύρων ως η Δ.30 Θ.8. Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα.

 

Αγωγή 106/14:

Ορίζεται για οδηγίες την 22.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 1172/19:

Ορίζεται για οδηγίες την 27.10.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων από τους Εναγομένους παρατείνεται για 40 ημέρες από την 09.06.2021. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων.

Αγωγή 741/20:

Ορίζεται για οδηγίες την 23.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αίτηση 140/12:

Η αίτηση ημερομηνίας 29.10.2020 ορίζεται για επίδοση την 06.07.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 426/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 26.05.2021 ορίζεται για απόδειξη την 15.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 1242/17:

Ορίζεται για ακρόαση την 16.02.2022 η ώρα 11:00π.μ. Ο χρόνος μαρτύρων ως η Δ.30 Θ.8 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 510/20:

Η αίτηση ημερ. 26.05.2021 ορίζεται για οδηγίες την 10.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.  (Έχει καταχωρηθεί σημείωμα εμφάνισης των Εναγομένων 1 και 2 την 12.02.2021).