SIGNUP
  LOGIN

Αγωγή 1589/2016:

Η αγωγή απορρίπτεται ως διευθετηθείσα.  Η κάθε πλευρά τα έξοδα της.  Επίσης η ανταπαίτηση απορρίπτεται.  Ουδεμία διαταγή για έξοδα. 

 

Γενική Αίτηση 463/2012:

(Αίτηση ημερ. 12.02.2020)

Τα εντάλματα σύλληψης να εκτελεστούν.  Η αίτηση ημερ. 12.02.2020 ορίζεται για έλεγχο των ενταλμάτων σύλληψης στις 26/10/2021 η ώρα 09:00 π.μ.

 

Αγωγή 261/2018:

Σε σχέση με τις κλήσεις για οδηγίες ημερ. 15/02/2021 και 16/12/2020 εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον των διαδίκων σε σχέση με αγωγή και ανταπαίτηση.  Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 22/10/2021 η ώρα 09:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Η αίτηση ημερ. 16/12/2020 ορίζεται για οδηγίες για εξ’ ανταπαιτήσεως Εναγόμενο 3 την 22/10/2021 η ώρα 09:00 π.μ.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί το αργότερο 4 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.