SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις  16.6.2021, και διεκπεραιώθηκαν στην απουσία των συνηγόρων/διαδίκων, όπως η σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 14.6.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

  • 95/98 παραμένει με σκοπό να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από τις πλευρές που δεν έχουν καταχωρήσει μέχρι σήμερα στις 17.9.2021