SIGNUP
  LOGIN

Αγωγή 863/19:

Ορίζεται για οδηγίες την 23.11.2021 η ώρα 9:00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων, κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας παρατείνεται για 70 ημέρες από την 07.07.2021.

 

Αγωγή 1309/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 27.04.2021 ορίζεται για απόδειξη την 18.11.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1085/20:

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται για 70 ημέρες από την 07.07.2021. Εντός περαιτέρω 30 ημερών από την αποκάλυψη να επιτραπεί επιθεώρηση των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Ορίζεται για οδηγίες την 24.11.2021 η ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 523/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 17.06.2020 ορίζεται για ακρόαση την 20.09.2021 η ώρα 11:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ των Καθ’ ων η αίτηση και εναντίον των Αιτητών όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

Επίταξη 6/16:

Ορίζεται για ακρόαση την 25.02.2022 η ώρα 11:00π.μ.

 

Αγωγή 976/20:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον των διαδίκων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 70 ημερών από σήμερα. Εντός περαιτέρω 30 ημερών να γίνει ανταλλαγή των εγγράφων που θα έχουν αποκαλυφθεί. Ακολούθως μετά τα πιο πάνω και εντός περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.   Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 02.12.2021 η ώρα 9:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1698/16:

Ορίζεται για οδηγίες την 05.11.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αίτηση/Έφεση 125/21:

Η υπόθεση παραπέμφθηκε για εκδίκαση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου. Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση.

 

Αίτηση/Έφεση 160/21:

Ορίζεται για ακρόαση την 09.07.2021 η ώρα 11:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις (Δόθηκαν οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο να τοποθετηθεί η ένσταση στο φάκελο).

 

Αίτηση/Έφεση 64/20:

Η κυρίως αίτηση-έφεση ορίζεται για επίδοση στο Κτηματολόγιο την 13.08.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αίτηση/Έφεση 108/21:

Η αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για οδηγίες για τους Καθ’ ων η αίτηση αρ. 2 και 3 την 13.08.2021.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.  Τα έξοδα στην πορεία.

Επίσης η κυρίως αίτηση-έφεση ορίζεται για οδηγίες για τους Καθ’ ων η αίτηση αρ. 2 και 3 την 13.08.2021 η ώρα 9:00.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

(Είναι εισήγηση του Δικαστηρίου: Οι συνήγοροι των Αιτητών θα είναι χρήσιμο να συζητήσουν με όλους τους υπόλοιπους συνηγόρους κατά πόσο να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση-έφεση αντί το προσωρινό διάταγμα).

 

ΠΣΑ 64/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 23.03.2021 ορίζεται για οδηγίες την 17.09.2021 η ώρα 9:00π.μ.  (Σε περίπτωση που χρειάζεται να οριστεί νωρίτερα οι συνήγοροι παρακαλούνται όπως ενημερώσουν ανάλογα το Δικαστήριο).

 

Αγωγή 672/15:

Ορίζεται για οδηγίες την 25.10.2021 η ώρα 9:00π.μ.

(Εκκρεμεί θέμα χαρτοσήμων.  Επίσης στην περίπτωση κλίμακας €100.000-€500.000 δεν εφαρμόζεται η Δ.30).

 

Αίτηση/Έφεση 109/21:

Ορίζεται για οδηγίες την 09.07.2021 η ώρα 10:00π.μ. Χρειάζεται να εμφανιστούν οι συνήγοροι.

 

Αγωγή 571/18:

Ορίζεται για οδηγίες την 09.07.2021 η ώρα 9:00π.μ. Χρειάζεται να εμφανιστούν οι συνήγοροι.