SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 27.5.2020

ενώπιοντης κας Λ. Μάρκου, Α.Ε.Δ., ορίζονται ως ακολούθως:

Αρ. Αγωγής / Αίτησης / Παραπομπ.

Ημερ. Ορισμού

 1. Αγωγή 106/14

Οδηγίες 21.10.2020 ώρα 9.00

 

 1. Αγωγή 456/14

Οδηγίες 21.10.2020 ώρα 9.00 (με σκοπό τη διευθέτηση για εναγόμενο 3)

 1. Αγωγή 874/18

Αίτηση ημερ. 20.5.2020

Εκδίδεται Διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β της Αίτησης. Έξοδα στην πορεία της αγωγής

 1. Αγωγή 884/19

Αίτηση ημερ. 15.1.2020 (Λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης)

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο

 1. Αγωγή 54/12

Ακρόαση 13.11.2020 ώρα 11.00

 1. Αγωγή 704/13

Ακρόαση 18.12.2020 ώρα 11.00

 1. Αγωγή 3534/13

Ακρόαση 10.12.2020 ώρα 11.00

 1. Αγωγή 3184/13

Αγωγή 3185/13

Αγωγή 3186/15

 

Οδηγίες και προγραμματισμό 18.9.2020 ώρα 9.00

 1. Αγωγή 288/14

Ακρόαση 16.12.2020 ώρα 11.00

 1. Αγωγή 384/17

Οδηγίες 8.10.2020 ώρα 9.00 με σκοπό να δοθούν οδηγίες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ακρόασης σε σχέση με τη Δ.30

 1. Αγωγή 1046/19

Αίτηση ημερ. 16.1.2020

Η Αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 6.3.2020 ορίζεται για οδηγίες 22.10.2020 η ώρα 9.00

 1. Αγωγή 455/17

Οδηγίες 8.10.2020 ώρα 9.00 με σκοπό να δοθούν οδηγίες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ακρόασης σε σχέση με τη Δ.30

 1. Αγωγή 535/13

Οδηγίες 21.10.2020 ώρα 9.00 με σκοπό τη διευθέτηση

 1. Αγωγή 2065/15

Για ακρόαση η Αίτηση για το προδικαστικό σημείο 18.6.2020 ώρα 11.00 (Γραπτές αγορεύσεις)

 1. Αγωγή 445/14

Ακρόαση 17.12.2020 ώρα 11.00 για Εναγόμενο 3

 1. Αγωγή 3660/13

Ακρόαση 9.12.2020 ώρα 11.00

 1. Αγωγή 1426/14

Ακρόαση 9.12.2020 ώρα 11.00

 1. Αγωγή 674/14

Οδηγίες 5.10.2020 ώρα 9.00 με σκοπό τη διευθέτηση

 1. Αγωγή 784/15

Ακρόαση 16.12.2020 ώρα 11.00

 1. Αγωγή 1145/19

Αίτηση ημερ. 14.1.2020

Οδηγίες 21.10.2020 ώρα 9.00 για Εναγόμενο 1.

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί το αργότερο 15 ημέρες προηγουμένως

 1. Αγωγή 173/15

Αίτηση ημερ. 23.1.2020

Οδηγίες 16.9.2020 ώρα 9.00

Τυχόν ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε

 

 

Όσον αφορά τις υποθέσεις: Αγωγή 382/14 (Αίτηση ημερ. 22.10.2019), Γεν. Αίτηση 315/19, Γεν. Αίτηση 276/18, Αγωγή 655/12, Γεν. Αίτηση 46/20το Δικαστήριο θα τις επιληφθεί στις 27.5.2020