SIGNUP
  LOGIN

 

                                                                                 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο (Κεφ. 2), ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, άσκησης.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ως Δικαιούχος του πιο πάνω έργου, ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων  για συμμετοχή στο έργο «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης, βάσει του άρθρου 4(ε) του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2), άσκησης».

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Νομικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εγγραφής στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και την πραγματοποίηση της εν λόγω άσκησης κατά αποτελεσματικό τρόπο.

Στο έργο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι απόφοιτοι Νομικής οι οποίοι θα έχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου και ταυτόχρονα κατά το στάδιο έναρξης της άσκησης τους είναι μέχρι 29 ετών και βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η μέγιστη διάρκεια της άσκησης θα είναι κατά περίπτωση αυτή που κατ΄ελάχιστον προβλέπεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, όπως επίσης και η περίοδος υλοποίησής της. Σχετικό είναι το άρθρο 4(ε) του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2).

Στους Ασκούμενους Δικηγόρους που θα συμμετάσχουν στο έργο θα τους καταβάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), το οποίο θα καταβάλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο , ο οποίος και θα ασφαλίσει τους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετέχουν στο έργο έναντι ευθύνης εργοδότη. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της άσκησης όπως ορίζεται πιο πάνω. Νοείται ότι ο Ασκούμενος Δικηγόρος είναι δυνατόν να συμπληρώσει την άσκησή του ως επιτρέπεται βάσει του περί Δικηγόρων Νόμου. Σημειώνεται ότι, το γραφείο στο οποίο ασκείται ο Ασκούμενος Δικηγόρος, δεν είναι υποχρεωμένο να του καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο έργο πρέπει να υποβάλουν από κοινού με το Δικηγορικό Γραφείο/Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αίτηση (Έντυπο Ι) στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση, εντός 30 ημερών από την έναρξη της άσκησής τους, με εξαίρεση όσους άρχισαν την άσκηση τους πριν τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και θα αφορούν Ασκούμενους Δικηγόρους, των οποίων η άσκηση άρχισε από την 1/9/2017 και μετά.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, αφού αξιολογήσει την Αίτηση θα ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την απόφασή του, η οποία θα είναι πλήρως αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική. Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά, εντάσσονται στο έργο και οι αιτητές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Έντυπο ΙΙ.

Το έργο έχει διάρκεια εφαρμογής από 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, με δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του πέραν του 2021, με εντάξεις επιλέξιμων αποφοίτων των οποίων η πρακτική εξάσκηση θα αρχίζει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Με πρόσφατη Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εγκριθεί η χρονική επέκταση του έργου μέχρι εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του εντός της διάρκειας της υφιστάμενης Προγραμματικής Περιόδου. Σημειώνεται ότι, ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ (€12.000.000).

Το έργο δύναται να τερματιστεί ή και να τροποποιηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού δοθεί προειδοποίηση ενός (1) μηνός η οποία θα δημοσιευθεί στον Τύπο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου www.cyprusbarassociation.org και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο στο τηλ. 22873300 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ:

Έντυπο 1, Φόρμα προσωπικών δεδομένων, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ταυτότητας και πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο Ασκούμενων Δικηγόρων.

Έντυπο 1 πατήστε ΕΔΩ
 
Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε την φόρμα για τα προσωπικά δεδομένα μαζί με την αίτηση. Η αίτηση θα κατατίθεται μαζί με την φόρμα προσωπικών δεδομένων. Πατήστε ΕΔΩ
 
Έντυπο 2 πατήστε ΕΔΩ
 
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
 

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 
22711613: Νικολέττα Παναγή
 
22711611: Έφη Γιάλλουρου
 
22711612: Γιώτα Ζαχαριάδου