SIGNUP
  LOGIN

ANNOUNCEMENTS

EVENTS, SEMINARS & LECTURES

07/10/24 Σεμινάριο “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο”
07/10/24 Σεμινάριο “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο”
26/09/24 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
13/09/24 21o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
02/07/24 Διαδικτυακό σεμινάριο «Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων: Γενικές Πτυχές και Αρμοδιότητες»
26/06/24 Εξειδικευμένο Σεμινάριο Ανίχνευση Ψεύδους, Γλώσσα του Σώματος και Μέθοδοι Ανάκρισης
24/06/24 Unified Patent Court: One year on
20/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου με θέμα «Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CTF)»
19/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «AML - Economic Profile & Transactions Monitoring Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach» ΛΕΥΚΩΣΙΑ
18/06/24 Η Δύναμη των Λέξεων: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους
17/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «AML - Economic Profile & Transactions Monitoring Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach» - ΛΕΜΕΣΟΣ
14/06/24 LEGAL CONFERENCE COMMON LAW IN EUROPE 2024
12/06/24 Putting Theory into Practice: Advanced Level Application of AML & Compliance
11/06/24 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ
07/06/24 20o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
05/06/24 Training of Lawyers on European Law relating to vulnerable groups of migrants (TRALVU)
03/06/24 Διαδικτυακό σεμινάριο «Προστασία των Ξένων Επενδύσεων στην Κύπρο»
30/05/24 A Practical Approach for Essential Compliance Officer and Professionals
29/05/24 Anti-money laundering for lawyers. The new EU AML package and general practical advice
23/05/24 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΜΑΙΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Events Calendar

Οικογενειακό Δίκαιο – Πρακτική, Κύριες Διατάξεις και Νομολογία
Monday 11 December 2023, 05:00pm
To Thursday 14 December 2023
Hits : 3833
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το Cyprus Center for ADR διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με κεντρικό θέμα "Οικογενειακό Δίκαιο – Πρακτική, Κύριες Διατάξεις και Νομολογία " με εκπαιδευτή τον κ. Σωτήρη Λιασίδη. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού  Συλλόγου.

Θα πραγματοποιηθούν 4 διαδικτυακά προγράμματα 12 πιστοποιημένα CPDs στις ακόλουθες ημερομηνίες μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ:

 • 11/12/2023 ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Δευτέρα) 17:00 – 20:00
 • 12/12/2023 ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Τρίτη) 17:00 – 20:00
 • 13/12/2023 ΓΑΜΟΣ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ (Τετάρτη) 17:00 – 20:00
 • 14/12/2023 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ (Πέμπτη) 17:00 – 20:00

Τιμή: 150 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

Για την εγγραφή σας στο ειδικό πακέτο παρακολούθησης και των 4 σεμιναρίων πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=lr58U6P%2bQH8uHt4zwYr5yw%3d%3d

*Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης εκάστης ημέρας του προγράμματος ατομικά για 3 CPDs:

Τιμή: 50 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 

Α) ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ημερ: 11/12/2023 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Στα πλαίσια αυτής της διάλεξης:

 • θα αναλυθούν οι βασικότερες διατάξεις του Νόμου (Ν. 216/90) που καλύπτουν το υπό συζήτηση θέμα
 • θα γίνεται, παράλληλα, αναφορά  στο πώς τα Κυπριακά Δικαστήρια (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) ερμηνεύουν αυτές τις διατάξεις
 • θα εξεταστεί το περιεχόμενο διάφορων όρων που αφορούν σε πτυχές της γονικής μέριμνας
 • θα προσδιοριστούν τα πρόσωπα που μπορεί να φέρονται ως διάδικοι στη δικαστική διαδικασία
 • θα επεξηγηθούν οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ευημερίας και ο ρόλος του στην υποβοήθηση του Δικαστηρίου για τη διαμόρφωση της δικαστικής απόφασης
 • θα γίνει αναφορά στο δικαίωμα του παιδιού να εκφέρει την άποψή του σε θέματα που το αφορούν
 • θα καταδειχθούν οι επιπτώσεις που θα έχει ο γονέας ο οποίος παραλείπει να ασκήσει, κατά ορθό τρόπο, το δικαίωμα για γονική μέριμνα
 • θα υποδειχθεί η ορθή δικογράφηση των ισχυρισμών που ο δικηγόρος (του ενάγοντος ή του εναγόμενου) θα προβάλει στο δικόγραφό του
 • θα απαριθμηθούν, κατά ενδεικτικό τρόπο, οι παράγοντες που το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη για την επίλυση επί μέρους θεμάτων που αφορούν στη γονική μέριμνα
 • θα επισημανθεί το πότε ένα διάταγμα γονικής μέριμνας μπορεί να τύχει τροποποίησης
 • θα επιχειρηθεί η μετουσίωση του σχετικού νομικού πλαισίου, από τη θεωρία στην πράξη, για καλύτερη κατανόηση του δικαίου  που διέπει τη γονική μέριμνα
 • θα συζητηθεί ο τρόπος καταγραφής ενός διατάγματος και οι συνέπειες από την παραβίασή του
 • θα γίνει, ακροθιγώς, παραπομπή στο πώς το αλλοδαπό/διεθνές δίκαιο αντιμετωπίζει θέματα γονικής μέριμνας

Β) ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ημερ: 12/12/2023 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Κάτω από αυτή την ενότητα :

 • θα παρατεθεί το νομικό πλαίσιο που διέπει το θέμα της διατροφής ανηλίκων
 • θα υποδειχθούν τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων και ποιος μπορεί να ενάγει για διατροφή ανηλίκου
 • θα εξηγηθεί ο τρόπος κατά τον οποίο ενεργεί το Δικαστήριο για τον καταμερισμό της συνεισφοράς στη κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων και πώς λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα που αφορούν τα παιδιά
 • θα σκιαγραφηθεί το πλαίσιο των σχετικών κονδυλίων και η προσέγγιση του Δικαστηρίου ως προς την αποδεκτότητά τους
 • θα αναπτυχθεί ο τρόπος της ορθής δικογράφησης των κονδυλίων
 • θα υποδειχθεί πως μπορεί ένα διάταγμά διατροφής  να τροποποιηθεί
 • θα γίνει αναφορά στην  ¨αυτόματη αύξηση¨ και στον τρόπο που θα την υπερασπιστεί ο εναγόμενος
 • θα υποδειχθεί τι το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη του στον καθορισμό της έναρξης του διατάγματος
 • θα επισημανθεί ο τρόπος εκτέλεση του διατάγματος διατροφής
 • θα εξηγηθεί πότε τερματίζεται η υποχρέωση για καταβολή διατροφής
 • θα παρατεθεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη διατροφή ενηλίκου τέκνου
 • θα εξηγηθούν οι προϋποθέσεις για έκδοση σχετικού διατάγματος διατροφής
 • θα υποδειχθούν σχετικές υπερασπίσεις του εναγόμενου γονέα
 • θα τεθούν οι παράμετροι για τερματισμό της υποχρέωσης καταβολής διατροφής
 • θα εξεταστεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη διατροφή συζύγου
 • θα επισημανθεί ο τρόπος στοιχειοθέτησης του αγώγιμου δικαιώματος
 • θα καταδειχθούν υπερασπίσεις που μπορεί να εγείρετε ως δικηγόροι του εναγόμενου συζύγου
 • θα υποδειχθεί τι θα πρέπει να τεθεί στο Δικαστήριο από τους δικηγόρους αναφορικά με την έναρξη του διατάγματος διατροφής
 • θα συζητηθούν οι τρόποι διαφοροποίησης του ποσού της διατροφής
 • θα απαριθμηθούν οι προϋποθέσεις για την προώθηση αξίωσης διατροφής πρώην συζύγου κατά του πρώην συζύγου του
 • θα εξεταστούν οι λόγοι τερματισμού της διατροφής
 • θα γίνει αναφορά στην προσέγγιση και ερμηνεία των διάφορων σχετικών διατάξεων από τα Δικαστήρια

Γ) ΓΑΜΟΣ/ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Ημερ: 13/12/2023 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Κάτω από αυτή την ενότητα:

 • θα παρατεθεί το δίκαιο (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί πρόσφατα) που ρυθμίζει τα όσα αφορούν την τέλεση γάμου και του διαζυγίου
 • θα επισημανθούν τυχόν διαφορές μεταξύ πολιτικού και θρησκευτικού γάμου και πολιτικής συμβίωσης
 • θα γίνει εκτενής αναφορά στους ελαττωματικούς γάμους και κατά πόσο μπορεί να αρθεί η ελαττωματικότητά τους
 • θα υποδειχθεί ποιος και πότε μπορεί να επικαλεστεί  και να προσβάλει την ελαττωματικότητα ενός γάμου
 • θα επισημανθεί η νομική κατάσταση των παιδιών που γεννιούνται μέσα από ένα ελαττωματικό γάμο
 • θα εξηγηθεί το νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθηθεί πριν την καταχώρηση αίτησης για λύση θρησκευτικού γάμου
 • θα γίνει παράθεση των λόγων διαζυγίου που μπορεί να επικαλεστεί κάποιος
 • θα επιχειρηθεί η παρουσίαση του τρόπου για την επιτυχία αίτησης για συναινετικό διαζύγιο και των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρχουν
 • θα τεθεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου να επιληφθεί αίτησης για λύση του γάμου
 • θα επεξηγηθούν οι επιπτώσεις που επέρχονται ένεκα της λύσης του γάμου
 • θα παρατεθεί ο τρόπος αναγνώρισης ενός αλλοδαπού διαζυγίου στην Κύπρο
 • θα γίνει παραπομπή σε σχετική νομολογία (ημεδαπών και αλλοδαπών) όπου αυτό κριθεί απαραίτητο

Δ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

Ημερ: 14/12/2023 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Σε αυτή τη διάλεξη:

 • θα γίνει αναφορά σε ιδιάζον δίκαιο που αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
 • θα υποδειχθούν οι τυπικές προϋποθέσεις για την προσφυγή στο Δικαστήριο για επίλυση περιουσιακών διαφορών
 • θα καταδειχθούν οι σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη θεμελίωση αξίωσης επί περιουσιακών διαφορών
 • θα παρατεθούν ποια περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται του διαμοιρασμού
 • θα εξηγηθεί πώς γίνεται ο υπολογισμός της συνεισφοράς του ενός συζύγου στην περιουσία του άλλου
 • θα οροθετηθεί η έννοια της συνεισφοράς
 • θα επεξηγηθεί πώς και πότε μπορεί να γίνει επίκληση του τεκμηρίου του 1/3
 • θα επισημανθούν οι επιπτώσεις από τυχόν συμφωνία μεταξύ των συζύγων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία
 • θα γίνει αναφορά στους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσετε ως δικηγόροι για να αποκάλυψει στο Δικαστήριο η άλλη πλευρά τα περιουσιακά της στοιχεία
 • θα γίνει παραπομπή στη διαδικασία που θα ακολουθήσετε ως δικηγόροι  σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση από την άλλη πλευρά για αποκάλυψη
 • θα γίνει αναφορά στη συνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων του Νόμου
 • θα υποδειχθούν ειδικότερα θέματα που θα είναι επωφελή για τους πελάτες σας
 • θα υποδειχθεί ο τρόπος σύνταξης μιας συμφωνίας/ διατάγματος για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην εκτέλεση
 • θα οροθετηθούν τα πλαίσια της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου

 

Ειδικό πακέτο για παρακολούθηση και των 4 διαδικτυακών προγραμμάτων: 150 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά για 3 πιστοποιημένες μονάδες έκαστο σεμινάριο και συνολικά 12 μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν έκαστο σεμινάριο στην ολότητα του.

Για την εγγραφή σας στο ειδικό πακέτο παρακολούθησης και των 4 σεμιναρίων πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=lr58U6P%2bQH8uHt4zwYr5yw%3d%3d

Οι εγγραφές για το ειδικό πακέτο παρακολούθησης και των 6 εκπαιδευτικών προγραμμάτων λήγουν στις 10/12/2023 στις 23:59.

Κατά την εγγραφή σας, στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ EMAIL ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης (Zoom) θα σας αποσταλεί με την πάροδο της πιο πάνω ημερομηνίας.

Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν έκαστο σεμινάριο στην ολότητά του.

Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος που είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους δικηγόρους.