SIGNUP
  LOGIN

Υπό το φως των εκάστοτε εν ισχύ Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας και της Ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 4.2.2021 και για σκοπούς αποφυγής συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων στους χώρους του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας – Αμμοχώστου προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, παρακαλείστε όπως συμμορφώνεστε με τις οδηγίες στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Οι διάδικοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν (έγκαιρα- ήτοι τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες προηγουμένως) τυχόν αιτήματα (αναβολής, απόσυρσης αίτησης λόγω καταχώρισης σημειώματος εμφάνισης ή  υπεράσπισης κ.ο.κ), αποστέλλοντας email στην στενογράφο του Δικαστηρίου κα Κούλλα Καλλή στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και με κοινοποίηση στον αντίδικο, ο οποίος θα πρέπει επίσης να τοποθετείται με email, για να διεκπεραιωθεί η υπόθεση χωρίς φυσική παρουσία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τη στενογράφο του Δικαστηρίου είναι 24-802745. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα δίδονται οδηγίες αναλόγως της περίπτωσης με emailή στους πιο κάτω πίνακες. Εάν δεν ληφθούν έγκαιρα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι οδηγίες του Δικαστηρίου θα βρίσκονται αναρτημένες στους πιο κάτω Πίνακες κατά την κρίση του Δικαστηρίου και ανάλογα με την φύση της υπόθεσης.

 

Οι υποθέσεις στον Πρώτο Πίνακα θα διεκπεραιωθούν με φυσική παρουσία.  

Οι υποθέσεις στον Δεύτερο Πίνακα θα διεκπεραιωθούν χωρίς φυσική παρουσία.

 

Πρώτος Πίνακας

Παρουσία Δικηγόρων – Διαδίκων – Διαχειριστών αναγκαία

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

2957/12

Ως έχει η ώρα 9:30

1019/15

Ως έχει η ώρα 9:00

890/20

Ως έχει η ώρα 9:00

2123/20

Αίτηση για απόφαση ημερ. 19.3.21 εναντίον εναγομένου 2:  Η εγγύηση είναι για περιορισμένο ποσό.  Ζητάτε απόφαση για μεγαλύτερο ποσό.  Επιπλέον δεν έχει αιτιολογηθεί το επιτόκιο προς 9% - θα μπορούσε να εκδοθεί απόφαση για το συμβατικό 7%.  Να παρουσιαστεί συνήγορος για διευκρινίσεις.

Διαχ.:330/17

Ως έχει η ώρα 9:00

Aμμόχωστος

 

Διαχ.:23/15

Ως έχει η ώρα 9:00

Διαχ.:118/15

Ως έχει η ώρα 9:00

 

Δεύτερος Πίνακας

Οδηγίες δικαστηρίου χωρίς την αναγκαιότητα παρουσίας δικηγόρων και διαδίκων

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία τις υπόθεσης

Λάρνακα

 

 

Διαχ.: 259/13

26.10.21, 9:00

Ως η ηλεκτρ. επικοινωνία του συνηγόρου της διαχειρίστριας.

Διαχ.:295/15

25.10.21, 9:00

Για υποβολή Τελικών Λογαριασμών.  Ο διαχειριστής να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Διαχ.:163/17

25.10.21, 9:00

Για υποβολή Τελικών Λογαριασμών. Οι ενδιάμεσοι θα ελεγχθούν στο μεσοδιάστημα.  Ο διαχειριστής να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία.

460/12

 

 

 

28.6.21,9:00

Η Μονομερής αίτηση ημερ. 30.3.21 εγκρίνεται ως το Α.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Η αίτηση έρευνας ημερ. 13.11.20,  ορίζεται για ΕΠΙΔΟΣΗ στις 28.6.21, 9:00.  Να επιδοθεί η αίτηση ως έχει τροποποιηθεί.

479/13

28.6.21, 9:00

ΕΠΙΔΟΣΗ η αίτηση ημερ. 23.2.21.

2729/13

28.6.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ για να δοθεί τελευταία ευκαιρία στους ενάγοντες να προβούν στην αίτηση για περιορισμένο παραχωρητήριο αναφορικά με τον εναγόμενο 1 ως η ηλεκτρ. επικοινωνία που λήφθηκε.

3180/14

14.2.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ. Το αίτημα εγκρίνεται. Καμία διαταγή για έξοδα. (Τα ηλεκτρ. μηνύματα των συνηγόρων να αποστέλλονται στην στενογράφο του αρμόδιου Δικαστηρίου και όχι στην στενογράφο της Προέδρου).

1103/16

28.4.21, 9:00

  1. Η αίτηση για συμπλ. Ε/Δ  ημερ. 11.3.21 ορίζεται για ΑΚΡΟΣΗ με γραπτές αγορεύσεις (οι οποίες να σταλούν ηλεκτρονικώς).  Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 22.4.21.  Σε περίπτωση που δεν καταχωριστεί ένσταση έγκαιρα η ακρόαση της αίτησης θα προχωρήσει στην απουσία γραπτής ένστασης.
  2. Αίτηση ημερ. 20.7.20 για ΟΔΗΓΙΕΣ την ίδια ημερομηνία.

1981/16

3.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ

680/18

4.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ

1502/19

 

Άδεια δίδεται, τόσο η αγωγή όσο και η ανταπαίτηση αποσύρονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες.  Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα έξοδα της.  Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

2007/19

 

Αίτηση ημερ.18.11.20: Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, η κάθε πλευρά τα έξοδα της (ως η ηλεκτρ. επικοινωνία).

610/20

13.9.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ.  Παράταση χρόνου μέχρι τότε στην πλευρά των εναγομένων για ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων.  Επιπλέον δίνονται οδηγίες για καταχώριση ΟΚΜ & ΣΜ εκατέρωθεν μέχρι τότε.

1384/20

14.9.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ.  Παράταση χρόνου μέχρι τότε στην πλευρά των εναγομένων για ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων.  Επιπλέον δίνονται οδηγίες για καταχώριση ΟΚΜ & ΣΜ εκατέρωθεν μέχρι τότε.

Αμμόχωστος

 

 

59/13

22.4.21, 10:30

Τελικές Αγορεύσεις (Το αίτημα εγκρίνεται.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον καθ΄ ου η αίτηση)

 

1263/14

10.6.21, 10:00

ΑΚΡΟΑΣΗ.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον εναγόντων.

1715/14

28.6.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ. Άδεια δίδεται στους συνηγόρους εναγομένων να αποσυρθούν.  Οι νέοι δικηγόροι Λουκά και Σοφρωνίου να καταχωρίσουν ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου το συντομότερο δυνατόν.

988/15

14.2.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.  Καμία διαταγή για έξοδα.

6/16

3.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.  Καμία διαταγή για έξοδα.

394/17

7.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ. Καμιά διαταγή για έξοδα.

473/18

8.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ. Καμιά διαταγή για έξοδα.

422/20

 

Αίτηση ημερ. 16.12.20: Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης, με έξοδα υπέρ αιτητή και εναντίον καθ΄ ου η αίτηση.

 

 

Συντομογραφίες:

Ε/Α =  Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας