SIGNUP
  LOGIN

Υπό το φως των εκάστοτε εν ισχύ Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας και της Ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 4.2.2021 και για σκοπούς αποφυγής συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων στους χώρους του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας – Αμμοχώστου προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, παρακαλείστε όπως συμμορφώνεστε με τις οδηγίες στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Οι διάδικοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν (έγκαιρα- ήτοι τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες προηγουμένως) τυχόν αιτήματα (αναβολής, απόσυρσης αίτησης λόγω καταχώρισης σημειώματος εμφάνισης ή  υπεράσπισης κ.ο.κ), αποστέλλοντας emailστην στενογράφο του Δικαστηρίου κα Κούλλα Καλλή στη διεύθυνσηThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.και με κοινοποίηση στον αντίδικο, ο οποίος θα πρέπει επίσης να τοποθετείται με email, για να διεκπεραιωθεί η υπόθεση χωρίς φυσική παρουσία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τη στενογράφο του Δικαστηρίου είναι 24-802745. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα δίδονται οδηγίες αναλόγως της περίπτωσης με emailή στους πιο κάτω πίνακες. Εάν δεν ληφθούν έγκαιρα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι οδηγίες του Δικαστηρίου θα βρίσκονται αναρτημένες στους πιο κάτω Πίνακες κατά την κρίση του Δικαστηρίου και ανάλογα με την φύση της υπόθεσης.

 

Οι υποθέσεις στον Πρώτο Πίνακα θα διεκπεραιωθούν με φυσική παρουσία.  

Οι υποθέσεις στον Δεύτερο Πίνακα θα διεκπεραιωθούν χωρίς φυσική παρουσία.

 

Πρώτος Πίνακας

Παρουσία Δικηγόρων – Διαδίκων – Διαχειριστών αναγκαία

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

Διαχ.:271/04

Ως έχει η ώρα 9:00

Διαχ.:34/17

Ως έχει η ώρα 9:00

Διαχ.:291/19

Ως έχει η ώρα 9:00

824/13

Ως έχει η ώρα 8:45

610/14

Ως έχει η ώρα 8:45

1789/12

Ως έχει  ώρα 9:30 για ακρόαση

2066/16

Ως έχει η ώρα 9:00

1558/20

Ως έχει η ώρα 9:00 η αίτηση 23.11.20 καθότι οι συνήγοροι της ενάγουσας παρέλειψαν να τοποθετηθούν ηλεκτρονικώς παρά τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου.

Aμμόχωστος

 

130/20

Ως έχει η ώρα 8:45 η αίτηση ημερ. 24.7.20 του εναγομένου 2 για απόρριψη της αγωγής λόγω μη προώθησης – μη καταχώρισης Ε/Α. Φυσική παρουσία συνηγόρου εναγόντων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. 

Η αίτηση ημερ. 28.12.20 εναγομένου 4 ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 29.6.21, 9:00.  Ένσταση μέχρι τότε.  Σε περίπτωση που η αγωγή απορριφθεί στις 9.4.21 στο πλαίσιο της αίτησης ημερ. 24.7.20, οι συνήγοροι εναγομένου 4 θα ενημερωθούν ηλεκτρονικώς.  Οι συνήγοροι εναγομένου 4 δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν.

 

Δεύτερος Πίνακας

Οδηγίες δικαστηρίου χωρίς την αναγκαιότητα παρουσίας δικηγόρων και διαδίκων

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία τις υπόθεσης

Λάρνακα

 

 

Διαχ.:57/06

26.10.21, 9:00

Για υποβολή Τελικών Λογαριασμών.  Hδιαχειρίστρια να είναι παρούσα κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Διαχ.:68/10

26.10.21, 9:00

Για υποβολή Τελικών Λογαριασμών.  Ο διαχειριστής να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Διαχ.:19/17

27.10.21, 9:00

Για απογραφή περιουσίας και υποβολή Τελικών Λογαριασμών ως η ηλεκτρ. επικοινωνία της διαχειρίστριας. 

Διαχ.:185/17

16.9.21, 9:00

Η αίτηση για αντικατάσταση διαχειριστή λόγω θανάτου να υποβληθεί έγκαιρα.

Διαχ.:203/20

29.6.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ η αίτηση που εκκρεμεί. Τυχόν ένσταση μέχρι τότε.

1236/10

 

Η αίτηση ημερ. 2.3.21  εγκρίνεται ως το 1,2 και 3.  Επιδόθηκε δεόντως στο Κτηματολόγιο το οποίο απέστειλε σχετική επιστολή χωρίς ένσταση.

2773/13

20.9.21, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.   (Λόγω παλαιότερων υποθέσεων)

 

 

 

1613/16

29.6.21, 9:30

Για τον εναγόμενο 3 ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ. 

Για εναγομένους 1 και 2, είναι δυνατή η έκδοση απόφασης ως η παράγραφος 5Α της Ε/Δ απόδειξης που καταχωρίστηκε, πλην όμως οι αξιώσεις στην παράγραφο 5Β της Ε/Δ απόδειξης ενδεχομένως να επηρεάζουν τον εναγόμενο 3 και να πρέπει να επιφυλαχθούν για το τέλος της διαδικασίας.  Να τοποθετηθούν οι συνήγοροι εναγόντων.

134/17

8.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.

722/20

 

Αίτηση για απόφαση ημερ. 13.7.20: Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης και ανταπαίτησης, με έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον εναγομένων.

980/20

 

Αίτηση για απόφαση ημερ. 2.9.20:  Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης και ανταπαίτησης, με έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον εναγομένων.

1505/20

 

Αίτηση για απόφαση ημερ. 26.10.20: Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης με έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον εναγομένων.

1592/20

29.6.21, 9:00

ΑΠΟΔΕΙΞΗη αιίτηση ημερ. 23.11.20 εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ εναγομένου 6 τουλάχιστον 4 καθαρές ημέρες προηγουμένως.

1642/20

 

Αίτηση ημερ. 25.11.20: άδεια δίδεται, η αίτηση για απόφαση αποσύρεται από τους ενάγοντες και απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ της ενάγουσας και εναντίον του εναγομένου.

 

1701/20

29.6.21, 9:00

ΑΠΟΔΕΙΞΗ  η αίτηση ημερ. 23.11.20, εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ των εναγομένων 1 και 2  τουλάχιστον 4 καθαρές ημέρες προηγουμένως.

7/21

 

 

 

 

 

17.5.21, 9:00

Λήφθηκε η ένσταση που δεν βρισκόταν εντός του φακέλου.  Λήφθηκαν οι γραπτές αγορεύσεις. Η απόφαση στην αίτηση ημερ. 25.2.21 επιφυλάσσεται και  θα ενημερωθείτε όταν θα είναι έτοιμη. 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ  στις  17.5.21, 9:00.

Γεν. Αίτ. 1/21

 

Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται με επιφύλαξη δικαιωμάτων αιτητών και απορρίπτεται.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Αμμόχωστος

 

 

36/12

19.5.21, 9:30

ΑΚΡΟΑΣΗ η αίτηση έρευνας ημερ. 22.11.19.  Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Δεν θα δοθεί άλλη αναβολή.  Ο εναγόμενος 1 να είναι παρών με την ίδια εγγύηση.  Χωρίς έξοδα.

 

1795/14

27.1.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.  Συμπλ. Αποκάλυψη ενάγουσας να καταχωριστεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

898/15

29.6.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ.  Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται, Καμία διαταγή για έξοδα. Κατά την εν λόγω ημερομηνία ο συνήγορος εναγομένων 1 και 2 να δώσει εξηγήσεις όσον αφορά την καταγραφή στην Ε/Υ ημερ. 4.10.16 ότι αφορά και τους τρεις εναγομένους, ενώ έχει καταχωρήσει σημείωμα εμφάνισης μόνο για τους εναγομένους 1 και 2.

 

518/18

9.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 

360/19

 

  1. Αίτηση για απόφαση ημερ. 19.11.20: άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης, με έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον των εναγομένων 1 και 3.

 

  1. Μονομερής Αίτηση ημερ. 17.3.21:  η αίτηση εγκρίνεται.

467/19

29.6.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ.  ΟΚΜ & ΣΜ των εναγομένων δεν είναι ικανοποιητικός – είναι ασαφής.  Να καταχωριστεί μέχρι τότε νέος ΟΚΜ & ΣΜ ο οποίος να πληρεί τις προϋποθέσεις των θεσμών.

130/20

29.6.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ η αίτηση ημερ. 28.12.20.  Ένσταση μέχρι τότε.

 

 

 

Συντομογραφίες:

Ε/Α =  Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας