SIGNUP
  LOGIN

Υπό το φως των εκάστοτε εν ισχύ Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας και της Ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 4.2.2021 και για σκοπούς αποφυγής συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων στους χώρους του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας – Αμμοχώστου προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, παρακαλείστε όπως συμμορφώνεστε με τις οδηγίες στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Οι διάδικοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν (έγκαιρα- ήτοι τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες προηγουμένως) τυχόν αιτήματα (αναβολής, απόσυρσης αίτησης λόγω καταχώρισης σημειώματος εμφάνισης ή  υπεράσπισης κ.ο.κ), αποστέλλοντας emailστην στενογράφο του Δικαστηρίου κα Κούλλα Καλλή στη διεύθυνσηThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.και με κοινοποίηση στον αντίδικο, ο οποίος θα πρέπει επίσης να τοποθετείται με email, για να διεκπεραιωθεί η υπόθεση χωρίς φυσική παρουσία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τη στενογράφο του Δικαστηρίου είναι 24-802745. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα δίδονται οδηγίες αναλόγως της περίπτωσης με emailή στους πιο κάτω πίνακες. Εάν δεν ληφθούν έγκαιρα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι οδηγίες του Δικαστηρίου θα βρίσκονται αναρτημένες στους πιο κάτω Πίνακες κατά την κρίση του Δικαστηρίου και ανάλογα με την φύση της υπόθεσης.

 

Οι υποθέσεις στον Πρώτο Πίνακα θα διεκπεραιωθούν με φυσική παρουσία.  

Οι υποθέσεις στον Δεύτερο Πίνακα θα διεκπεραιωθούν χωρίς φυσική παρουσία.

 

Πρώτος Πίνακας

Παρουσία Δικηγόρων – Διαδίκων – Διαχειριστών αναγκαία

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

Διαχ.:136/86 και

187/86

Ως έχει η ώρα 9:00

1924/16

Ως έχει η ώρα 9:00 για να παρουσιαστεί ο συνήγορος εναγομένων 1 και 2 ο οποίος δήλωσε στο παρελθόν ότι θα ζητήσει άδεια για απόσυρση

1430/20

Ως έχει η ώρα 9:00

1607/20

Ως έχει η ώρα 9:00

4780/13

Ως έχει η ώρα 10:30

900/13

Ως έχει η ώρα 11:00

 

Δεύτερος Πίνακας

Οδηγίες δικαστηρίου χωρίς την αναγκαιότητα παρουσίας δικηγόρων και διαδίκων

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία τις υπόθεσης

Λάρνακα

 

 

Διαχ.:310/08

2.11.21, 9:00

Για υποβολή Τελικών Λογαριασμών μέχρι τότε. Ο διαχειριστής να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Διαχ.:299/10

3.11.21, 9:00

Οι τελευταίοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί δεν εγκρίθηκαν.  Επαναορίζεται  στις 3.11.21 για υποβολή Ενδιάμεσων ή Τελικών Λογαριασμών ως η ηλεκτ. επικοινωνία των συνηγόρων του διαχειριστή. Ο διαχειριστής να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Διαχ.:247/14

3.11.21, 9:00

Για υποβολή Τελικών Λογαριασμών μέχρι τότε. Ο διαχειριστής να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Διαχ.:255/14

3.11.21, 9:00

Για υποβολή Τελικών Λογαριασμών μέχρι τότε. Ο διαχειριστής να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία.

 

Διαχ.:85/15

4.11.21, 9:00

Για υποβολή Τελικών Λογαριασμών μέχρι τότε. Ο διαχειριστής να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία.

 

Διαχ.: 181/16

2.11.21, 9:00

Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί μέχρι τότε.  Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Ετ. Αίτ.:7/21

1.7.21, 9:00

ΕΠΙΔΟΣΗ.

Γεν. Αίτ.:25/21

 

Ως  η ηλεκτρονική επικοινωνία.

4818/13

26.5.21, 9:30

ΑΚΡΟΑΣΗ η αίτηση έρευνας ημερ. 20.7.20.  Οι καθ΄ ων η αίτηση να είναι παρόντες κατά την εν λόγω ημερομηνία.  Το αίτημα εγκρίνεται.

625/14

21.1.22, 10:00

ΑΚΡΟΑΣΗ. Το αίτημα εγκρίνεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα.

1239/15

1.2.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.

2922/15

 

Θα εκδοθεί απόφαση ως η παράγραφος 26 Β, Γ, ΣΤ – Λ της ανταπαίτησης με έξοδα αίτησης €700 πλέον ΦΠΑ.  Η αξίωση ως η παράγραφος 26 Ε της ανταπαίτησης θα απορριφθεί καθότι δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης διατάγματος εναντίον τρίτου προσώπου που δεν είναι μέρος στη διαδικασία και δεν έλαβε γνώση.  Σε περίπτωση που θα επιμένετε στην αξίωση σας ως το 26 Ε θα πρέπει να παρουσιαστείτε στις 13.4.21 η ώρα 9:00 για να αγορεύσετε.

47/16

1.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.

1189/16

22.2.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.

1660/16

7.2.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ για εναγόμενο 2. Το αίτημα εγκρίνεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα.

584/17

10.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.  Καμία διαταγή για έξοδα.

1535/17

1.7.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ η αγωγή για τον εναγόμενο 2. Τυχόν  αίτηση για τροποποίηση του Κλητηρίου, μέχρι τότε.

822/18

11.3.22, 10:00

ΑΚΡΟΑΣΗ.  Να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων, ΟΚΜ & ΣΜ εντός 90 ημερών από σήμερα.

587/19

 

Η αίτηση για απόφαση ημερ. 4.12.20 αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης και ανταπαίτησης, με έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον εναγομένου.

1210/19

14.3.22, 10:30

ΑΚΡΟΑΣΗ.

1744/19

 

Άδεια δίδεται, η αίτηση ημερ. 27.11.20  αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης και ανταπαίτησης εναγομένων 3 με έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον εναγομένων 3.

1993/19

19.5.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ η αίτηση εναγομένων 1 και 3 ημερ. 16.3.21 για παραμερισμό απόφασης.  Τυχόν ένσταση των εναγόντων στην αίτηση να καταχωριστεί μέχρι τότε.

Η αγωγή είναι ήδη ορισμένη για οδηγίες όσον αφορά τους εναγομένους 2 και 4 την ίδια ημερομηνία.

210/20

 

Άδεια δίδεται, η αίτηση ημερ. 11.3.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ αιτητών και εναντίον καθ΄ ων η αίτηση.

571/20

 

Η αίτηση για απόφαση ημερ. 25.11.20 απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης, με έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον εναγομένων.

1235/20

 

Οι συνήγοροι εναγομένης 3 απέστειλε ηλεκτρ. μήνυμα ότι θα καταχωρήσει υπεράσπιση στις 13.4.21.  Συνεπώς καλούνται οι συνήγοροι εναγόντων να ενημερώσουν το Δικαστήριο κατά πόσο θα αποσύρουν την αίτηση ημερ. 3.11.20 .

1649/20

15.9.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ.  Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ένορκης αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων εκατέρωθεν.  Να υπάρξει συμμόρφωση μέχρι τότε.

2262/20

 

Η αίτηση ημερ. 2.4.21 εγκρίνεται ως το Α, Β, Γ – σημείωμα εμφάνισης εντός 45 ημερών από την επίδοση και Δ.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται στην πορεία της αγωγής.

106/21

28.5.21, 9:00

ΑΠΟΔΕΙΞΗ η αίτηση ημερ. 2.4.21.

Αμμόχωστος

 

 

174/19

1.7.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ.  Μέχρι τότε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση εκατέρωθεν με τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου για Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων και ανταλλαγή, ΟΚΜ & ΣΜ εκατέρωθεν.  Χωρίς έξοδα.

269/20

1.7.21, 9:00

ΟΔΗΓΙΕΣ.    Δίδεται τελευταία παράταση χρόνου μέχρι τότε στην πλευρά των εναγομένων για Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων, ΟΚΜ & ΣΜ.

 

 

Συντομογραφίες:

Ε/Α =  Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

Ε/Δ = Ένορκη Δήλωση

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας