SIGNUP
  LOGIN

Σημειώσεις:

  1. Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.09.2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, τουλάχιστον δύο (2) καθαρές εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία που η υπόθεση τους είναι ορισμένη. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου.
  2. Όλες οι ένορκες δηλώσεις επίδοσης καθώς και τα δικόγραφα τα οποία τα μέρη επιθυμούν να τεθούν υπόψη του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα δικάσιμο, να καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της ορισθείσας δικασίμου ώστε να βρίσκονται στο φάκελο του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη και το Δικαστήριο να της επιλαμβάνεται αναλόγως χωρίς να προκαλείται αχρείαστη καθυστέρηση και έξοδα.

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα ορισμού

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης

Λάρνακα

 

 

500/09

14/02/2022 η ώρα 09:00

Η Αίτηση έρευνας ημερ. 23/02/21 ορίζεται για Οδηγίες.

Εναγόμενος 3 να είναι παρών.

Επίδοση στον Εναγόμενο 4 μέχρι τότε.

Έξοδα στην πορεία.

1419/16

10/10/2022 η ώρα 10:30

Η Ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου.

Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση.

Έξοδα στην πορεία.

791/17

28/02/2022 η ώρα 09:00

Ενόψει του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των μερών ημερ. 23/11/21, η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες.

Έξοδα στην πορεία.

566/18

28/02/2022 η ώρα 09:00

Ενόψει του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των μερών ημερ. 22/11/21, η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες.

Έξοδα στην πορεία.

ΓΑ 83/04

28/02/2022 η ώρα 09:00

Η Αίτηση ημερ. 31/08/20 ορίζεται για Ακρόαση(Γραπτές Αγορεύσεις).

Ένσταση μέχρι 14/02/2022.

2063/19

07/11/2022 η ώρα 10:00

Ορίζεται για Ακρόαση.

Οδηγίες για την ακρόαση: Για τον ορθό προγραμματισμό του προγράμματος του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέρη και/ή οι συνήγοροι τους και/ή οι μάρτυρες δια οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, τα μέρη να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο.

 

Ο χρόνος της κυρίως εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος της αντεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος της επανεξέτασης (εάν υπάρχει) δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

 

Οδηγίες σε σχέση με Δ30:

1.  Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων για 2 μήνες από σήμερα.

2.  Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Ενάγοντες εντός 5 μηνών από την προθεσμία για αποκάλυψη εγγράφων και οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Εναγόμενους εντός 5 μηνών μετέπειτα. ΟΚΜ & ΣΜ που καταχωρούνται να δίδονται στην άλλη πλευρά την ίδια ημέρα.

Έξοδα στην πορεία.

122/17

18/10/2022 η ώρα 10:30

Η Ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου.

Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση.

Έξοδα στην πορεία.

338/17

17/10/2022 η ώρα 11:30

Η Ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου.

Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση.

Έξοδα στην πορεία.

1398/19

08/11/2022 η ώρα 10:00

Ορίζεται για Ακρόαση.

Οδηγίες για την ακρόαση: Για τον ορθό προγραμματισμό του προγράμματος του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέρη και/ή οι συνήγοροι τους και/ή οι μάρτυρες δια οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, τα μέρη να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο.

 

Ο χρόνος της κυρίως εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος της αντεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος της επανεξέτασης (εάν υπάρχει) δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

 

Δίδονται οδηγίες για συνεκδίκαση της απαίτησης και ανταπαίτησης.  Σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνούν στην συνεκδίκαση της απαίτησης και της ανταπαίτησης να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο για να δοθούν νέες οδηγίες.

 

Οδηγίες σε σχέση με Δ30:

  1. Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων για 90 ημέρες από σήμερα.
  2. Εκδίδονται περαιτέρω διατάγματα επιθεώρησης εντός 30 μερών μετέπειτα.  Η επιθεώρηση μπορεί να γίνει και με ανταλλαγή εγγράφων.
  3. Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Ενάγοντες/Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενους εντός 4 μηνών από την προθεσμία για αποκάλυψη εγγράφων και οδηγίες για καταχώρηση Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Εναγόμενους/Εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντες εντός 4 μηνών μετέπειτα. ΟΚΜ & ΣΜ που καταχωρούνται να δίδονται στην άλλη πλευρά την ίδια ημέρα.

Να γίνει κατάλογος παραδεκτών γεγονότων εντός 10 μηνών από σήμερα.

Έξοδα στην πορεία.

1792/19

10/11/2022 η ώρα 10:30

Ορίζεται για Ακρόαση.

Οδηγίες για την ακρόαση: Για τον ορθό προγραμματισμό του προγράμματος του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα μέρη και/ή οι συνήγοροι τους και/ή οι μάρτυρες δια οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, τα μέρη να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο.

 

Ο χρόνος της κυρίως εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος της αντεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος της επανεξέτασης (εάν υπάρχει) δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

 

Δίδονται οδηγίες για συνεκδίκαση της απαίτησης και ανταπαίτησης.  Σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνούν στην συνεκδίκαση της απαίτησης και της ανταπαίτησης να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο για να δοθούν νέες οδηγίες.

 

Οδηγίες σε σχέση με Δ30:

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης Ο.Κ.Μ. & Σ.Μ. από τους Εναγόμενους/Εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντες για 90 ημέρες από σήμερα.

Έξοδα στην πορεία.

Αμμόχωστος

 

 

1020/15

04/10/2022 η ώρα 10:00

 

Η Ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου.

Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση.

Έξοδα στην πορεία.

517/19

28/02/2022 η ώρα 09:00

Η Αγωγή ορίζεται ξανά για Ακρόαση με τις ίδιες Οδηγίες για την καταχώρησης γραπτής μαρτυρίας.

Χωρίς έξοδα.