SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. Θωμά Θεοδοσίου, Προσ. Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 15/04/2024 & 16/04/2024

Σημειώσεις:

Με βάση τον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, το αργότερο μέχρι δύο (2) εργάσιμες μέρες προηγουμένως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Ορνέλλα Τσουρή, Στενογράφος, Tηλ.: 24802740)

Όσον αφορά τις υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο iJustice, τα μέρη καλούνται να προωθούν τα αιτήματα τους προς το Δικαστήριο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δύο (2) εργάσιμες μέρες προηγουμένως. Η παρουσία των μερών ενώπιον του Δικαστηρίου δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν ειδοποιηθούν μέσω του συστήματος.

Οι πρώτες εμφανίσεις ενώπιον του Δικαστηρίου θα διεκπεραιώνονται μεταξύ 9:00π.μ. – 9:45π.μ. στην αίθουσα Αρ. 14.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 15/04/2024

1728/19

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/06/2024 11:00. Ο χρόνος καταχώρισης ΕΔΑΕ, ΟΚΜ & ΣΜ από πλευράς των Εναγόμενων παρατείνεται μέχρι τότε. Καμιά διαταγή για έξοδα.

500/21

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 13/01/2025 11:00. Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.

302/20

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 13/01/2025 11:00. Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.

468/20

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 14/01/2025 11:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.

1063/18

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 04/11/2024 11:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.

1714/21

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 14/01/2025 11:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.

1534/19

Τόσο η Αγωγή όσο και η Αίτηση ημερ. 11/01/24 ορίζονται για Οδηγίες στις 06/06/2024 09:00. Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

997/21

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 14/01/2025 11:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.

1021/17

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 23/09/2024 11:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.

1587/15

Η Αίτηση ημερ. 15/12/23 ορίζεται για Επίδοση στις 26/06/2024 09:00.

111/07

Έχω ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας για έγκριση της Αίτησης. Ως εκ τούτου, εκδίδεται διάταγμα ως το Α και Β της Αίτησης ημερ. 13/03/24 με περιορισμό της περιόδου ανανέωσης στα 2 έτη. Καμία διαταγή για έξοδα.

ΕΤ 1/17

Ενόψει των τοποθετήσεων των μερών μέσω ηλ. ταχυδρομείου ημερ. 12/04/24, το από κοινού αίτημα για αναβολή της Ακρόασης εγκρίνεται. Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 28/06/2024 09:00. Καμία διαταγή για έξοδα.

819/19

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 15/01/2025 11:00. Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγομένων.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 16/04/2024

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο κάτω υποθέσεων και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων. Οι δικηγόροι θα ενημερωθούν για την πορεία των πιο πάνω υποθέσεων από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

478/19, 1127/20, 296/20, 503/18, 978/20, Παρ. 14/19, 1743/19, 1307/18, 1015/21, 1019/18, 1369/20, 1629/20, 2069/19, 2046/19, 974/19, 1604/18, 1729/17, ΠΤ.322/08, 3091/10, ΠΤ.311/09, 3955/13, 2117/05, ΓΑ 95/21

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο κάτω υποθέσεων και ΕΙΝΑΙ αναγκαία η φυσική παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων:

1766/19, 1726/17, 1931/19, 898/21, 884/19, 2121/05

Συντομογραφίες:

ΚΕ = Κλητήριο Ένταλμα

ΕΔ = Ένορκη Δήλωση

ΑΕ = Αποκάλυψη Εγγράφων

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων

ΚΓΟ = Κλήση για Οδηγίες

ΟΚΜ&ΣΜ = Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων & Σύνοψη Μαρτυρίας

ΣΕΔ = Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΕΣ = Ένταλμα Σύλληψης

ΕΕΣ = Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

ΟΕ = Οικονομική Εξέταση

ΠΔΣ = Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος