SIGNUP
  LOGIN

Σε περίπτωση που υπάρξει προηγουμένη συνεννόηση μεταξύ των διαδίκων ή των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν ως προς την πορεία οποιασδήποτε από τις πιο κάτω υποθέσεις, ως είναι επιθυμητό, παρακαλώ να ενημερώνετε έγκαιρα το Δικαστήριο.  Σκοπός είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στους διαδρόμους του Δικαστηρίου.  Η ενημέρωση να γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elgeorgiou@dc.judicial.gov.cyτο αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. δύο ημέρες προηγουμένως που η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄

 

Στην Αγωγή αρ. 546/20 η αίτηση ημερ. 8.2.2021 εγκρίνεται.  Το κλητήριο ένταλμα ανανεώνεται για 6 μήνες από την εκπνοή του.

 

Στην Αγωγή 4612/10  η αίτηση ημερ. 11.10.2018   απορρίπτεται.  Τα έξοδα υπέρ των Εναγόντων – Καθ΄ ων η Αίτηση όπως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

                                                                                                                       

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για οδηγίεςστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 9.00 και δίδονται οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους. Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει σε συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.

3270/18    13.5.2021   (Επαναλαμβάνονται οι ως άνω οδηγίες οι οποίες είχαν δοθεί από τις 8.10.2020.  Οι προθεσμίες αρχίζουν από σήμερα).

 

 

 

 

  • 2   -

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ακρόασηστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 10.30:

 

4171/17      23.11.2021

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για οδηγίεςστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 9.00:

 

4653/15       17.5.2021

4912/15       17.5.2021

4967/15        17.5.2021

5736/15       10.3.2021  

 

ΜΕΡΟΣ  Δ΄

Οι πιο κάτω αγωγές/αιτήσεις παραμένουν για Οδηγίες/Ακρόαση στις 18.2.2021 με αναγκαία την παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις από αυτούς ή την παρουσία τους όπως και των αναγκαίων διαδίκων ή μαρτύρων εφόσον δεν έγινε εκ των προτέρων οποιαδήποτε  συνεννόηση ή δεν υπάρχει εύλογο αίτημα αναβολής για ορισμό της υπόθεσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Αγωγές:

 

822/13       10.30

4358/14     10.30

4081/14     10.30

3867/15       9.00

5140/15      11.00

5761/15      10.30

1689/16      11.00

3523/18        9.00

1740/19        8.30

3755/19        9.00

1083/20        9.00

 

 

Αιτήσεις:

 

2/21      9.00  (Αίτηση Ανικάνων)