SIGNUP
  LOGIN

Σε περίπτωση που υπάρξει προηγουμένη συνεννόηση μεταξύ των διαδίκων ή των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν ως προς την πορεία οποιασδήποτε από τις πιο κάτω υποθέσεις, ως είναι επιθυμητό, παρακαλώ να ενημερώνετε έγκαιρα το Δικαστήριο.  Σκοπός είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στους διαδρόμους του Δικαστηρίου.  Η ενημέρωση να γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elgeorgiou@dc.judicial.gov.cyτο αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. δύο ημέρες προηγουμένως που η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄

 

 

Στην Αίτηση αρ. 1806/12, η αιτ. ημερ. 28.1.2020,  ορίζεται για οικονομική εξέταση στις  2.6.2021 και ώρα 10.30 π.μ. ΄Ενσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

 

Στην Αίτηση αρ. 1641/12, η αιτ. ημερ. 25.2.2020 ορίζεται για Επίδοση εναντίον  του Εναγομένου 1 και για ΄Ελεγχο του Ε/Σ για τον Εναγόμενο 2,  την 3.6.2021 και ώρα 9.00

 

Στην Αίτηση αρ. 97/21 εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ. Α της αίτησης.

 

Η Αγωγή αρ. 293818 απορρίπτεται σύμφωνα με  τη Δ.15, χωρίς έξοδα.

 

Στην Αγωγή 2188/20 η αίτηση ημερ. 7.10.2020  απορρίπτεται λόγω καταχώρησης Υπεράσπισης στις 4.3.2021, με έξοδα υπέρ του Αιτητή.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2   -

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

 

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για οδηγίεςστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 9.00 και δίδονται οδηγίες όπως α)  εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους.  β) Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει σε συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ) Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.

 

2762/19    15.6.2021  Ισχύουν οι ως άνω οδηγίες. Παράρτημα από τους

                                   Εναγόμενους εντός 15 ημερών από σήμερα.

 

866/16       1.6.2021   Ισχύει το (γ) για 60 ημέρες από όλους τους           

                                   διαδίκους, Ενάγοντες και Εναγόμενους 2 και 3.

 

4732/17    14.9.2021  Ισχύουν τα (β) και (γ) ανωτέρω.

3505/19    15.6.2021  Ισχύουν οι ως άνω οδηγίες. Παράρτημα από τους

                                   Εναγόμενους εντός 15 ημερών από σήμερα.

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ακρόασηστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 10.30:

 

3884/17       26.10.2021

 

1822/18       29.11.2021

 

3045/19       20.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

  • 3   -

 

ΜΕΡΟΣ  Δ΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές/αιτήσεις παραμένουν για Οδηγίες/Ακρόαση/Απόδειξη την 10.3.2021 με αναγκαία την παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις από αυτούς ή την παρουσία τους όπως και των αναγκαίων διαδίκων ή μαρτύρων εφόσον δεν έγινε εκ των προτέρων οποιαδήποτε  συνεννόηση ή δεν υπάρχει εύλογο αίτημα αναβολής για ορισμό της υπόθεσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Αγωγές:

 

1345/12          10.30

5390/13          10.00

2648/14          10.30

3619/14          10.30

6610/15            9.00

5736/15            9.00

90/15              10.30

3740/16          11.00

752/16            10.30

1484/17          11.00

1916/17          11.00

3663/17          10.30

504/18            11.00

2229/18            9.00

1230/19            9.00

2688/19            9.00

781/20              8.30

297/20              8.30

1739/20            8.30

3497/20            8.30

 

Αιτήσεις:

 

2244/13        8.30

53/11          10.30   (Παραπομπή)

4/21              9.00   (Aνικάνου)