SIGNUP
  LOGIN

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ

 

Αγωγή 711/2018

Αναφορικά με όλες τις υποθέσεις

που καταγράφονται στην αριστερή στήλη, όσες από αυτές δεν είναι ορισμένες για ακρόαση, προτρέπονται οι συνήγοροι να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεννοηθούν εκ των προτέρων με τους αντιδίκους τους (εάν υπάρχουν) και να αποστείλουν στο  Δικαστήριο ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με στόχο να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις χωρίς τη φυσική τους παρουσία στο Δικαστήριο.

Αγωγή 1863/2018

Αγωγή 2670/2018

Αιτ. Ετ. 566/2020

Αγωγή 1442/2020

 

 

 

 

 

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα παραμένουν στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου και αναμένεται από τους διαδίκους και/ή τους συνηγόρους τους να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την πιο πάνω ημερομηνία, εκτός εάν:

  1.  υποβληθεί από αυτούς γραπτό αίτημα αναβολής ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα (π.χ για διεκπεραίωση της υπόθεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.καιαυτό εγκριθεί από το Δικαστήριο, ως εξηγείται κατωτέρω ή
  2. επικοινωνήσει με τους συνηγόρους η στενογράφος του Δικαστηρίου και τους πληροφορήσει ότι οι υποθέσεις θα τύχουν χειρισμού χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο Δικαστήριο.

 

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) θα πρέπει να υποβάλλεται εκ των προτέρων (τουλάχιστον μια μέρα προηγουμένως) και να κοινοποιείται στον/στους αντίδικους (εάν υπάρχουν), οι οποίοι θα αναμένεται να τοποθετηθούν επί του αιτήματος, με αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος στην πιο πάνω διεύθυνση. Ακολούθως, το Δικαστήριο θα ενημερώνει αναλόγως τους συνηγόρους και/ ή διαδίκους ως προς το κατά πόσον το αίτημα εγκρίνεται ή όχι και κατά πόσον θα απαιτηθεί η φυσική παρουσία τους στο Δικαστήριο ή όχι.

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ/ Ή ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και οδηγίες για την περαιτέρω

πορεία της υπόθεσης

Αγωγή 4664/2002

-----------------

Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης ημ.1/11/02 και για παράταση της εγγραφής του MEMOως οι αιτήσεις.

Αγωγή 842/2013

8/4/21 – 11:00

Ακρόαση

Αγωγή 958/2020

----------------

Η αίτηση ημ.28/9/20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του ενάγοντος και εναντίον των εναγομένων εκτός εάν οι συνήγοροι αιτηθούν άλλως πως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 18/3/21 και ώρα 09:00.

Αίτηση Ετ.98/2021

-----------

Επειδή η αίτηση γίνεται δια κλήσεως, αυτή θα τύχει χειρισμού αύριο που είναι ορισμένη. Αποταθείτε στο Δικαστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λάβετε σχετική ενημέρωση ως προς το αποτέλεσμα της αίτησης αύριο εντός της ημέρας.

Αγωγή 188/2021

------------

Η αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση ως η παράγραφο (Α) της αίτησης. Εάν ο εναγόμενος επιθυμεί να καταχωρίσει εμφάνιση στην Αγωγή θα μπορεί να το πράξει εντός 30 ημερών από την επίδοση. Εάν παραλείψει να καταχωρίσει εμφάνιση εντός της εν λόγω προθεσμίας, τότε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ενδιάμεση στην Αγωγή αίτηση θα θεωρείται δεόντως επιδοθείσα εάν αναρτηθεί στο πινάκιο του Επ. Δικαστηρίου Λευκωσίας για περίοδο 7 ημερών. Τα έξοδα της αίτησης θα είναι στην πορεία της Αγωγής.

 

 

Συντομογραφίες

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

ΣΕΔ = Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

 

Νοείται ότι εάν οι συνήγοροι επιθυμούν να υποβάλουν στο Δικαστήριο οποιοδήποτε αίτημα, μπορούν να επικοινωνούν με τη στενογράφο του Δικαστηρίου κα Μαριάννα Σπύρου τηλεφωνικώς, στο τηλέφωνο με αρ.22 - 865560 ή μέσω emailστην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Εάν το αίτημα αφορά υπόθεση η οποία είναι ορισμένη σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο δυο εργάσιμες μέρες πριν την εν λόγω ημερομηνία. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα ενημερώνει αναλόγως τους συνηγόρους και/ ή διαδίκους.