SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. στις 23.3.2021, ορίζονται εκ νέου στις 20.5.2021 (ώρα 9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (23.3.2021)για την ακρόαση της αίτησης στην προσφυγή αρ. 1080/2019 (9.30 π.μ.),  την προσφυγή αρ. 1070/2018, που είναι ορισμένη για διευκρινίσεις (9.30 π.μ.) και την προσφυγή αρ. 604/2019, ορισμένη επίσης για διευκρινίσεις (9.45 π.μ.).

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (23.3.2021) για τις προσφυγές αρ.230/2020, 412/2018, 1323/2019, 1255/2019 (9.00 π.μ.) και τις προσφυγές αρ.1633/2019, 1577/2019, 779/2019 (9.15 π.μ.).

Η προσφυγή αρ. 764/2020 ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 18.5.2021 (9.00 π.μ.). Τυχόν ένσταση του ενδιαφερόμενου μέρους να καταχωρηθεί εντός 6 βδομάδων από σήμερα.

Στην προσφυγή αρ. 1875/2018 δίδεται παράταση χρόνου δεκαπέντε ημερών για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση και ακολούθως εντός περαιτέρω χρόνου 4 βδομάδων να καταχωρηθεί η απαντητική αγόρευση των αιτητών. Η προσφυγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 7.6.2021 (9.00 π.μ.).

Στην προσφυγή αρ. 216/2018 δίδεται παράταση χρόνου πέντε ημερών για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση και ακολούθως εντός περαιτέρω χρόνου 5 βδομάδων να καταχωρηθεί η απαντητική αγόρευση των αιτητών. Η προσφυγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 11.6.2021 (9.00 π.μ.).

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 20.5.2021, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη στις 23.3.2021 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο, έγκαιρα, αιτιολογημένο αίτημα, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.

 

 

 

 

Φ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ, Δ.Δ.Δ.

22.3.2021