SIGNUP
  LOGIN

Σε περίπτωση που υπάρξει προηγουμένη συνεννόηση μεταξύ των διαδίκων ή των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν ως προς την πορεία οποιασδήποτε από τις πιο κάτω υποθέσεις, ως είναι επιθυμητό, παρακαλώ να ενημερώνετε έγκαιρα το Δικαστήριο.  Σκοπός είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στους διαδρόμους του Δικαστηρίου.  Η ενημέρωση να γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elgeorgiou@dc.judicial.gov.cyτο αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. δύο ημέρες προηγουμένως που η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄

 

Στην Αγωγή αρ. 2283/20  η αίτηση ημερ.  25.2.2021  απορρίπτεται λόγω καταχώρισης Σημειώματος Εμφανίσεως στις 25.2.2021, με έξοδα υπέρ του Αιτητή.

Στην Αγωγή αρ. 3527/20 η αιτ. ημερ. 25.2.2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 5.4.2021 και ώρα 8.30 π.μ.

Στην Αγωγή αρ. 7813/13 η αιτ. ημερ. 11.2.2021 εκ συμφώνου εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα τροποποίησης.  Η ακρόαση της υπόθεσης παραμένει για την 24.5.2021 και ώρα 10.30 π.μ.

 

Η Αγωγή αρ. 6037/13 είναι ήδη ορισμένη στις 26.5.2021 για ακρόαση.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

χχχ

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ακρόασηστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 10.30:

 

4346/16           24.11.2021

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για οδηγίεςστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 9.00:

 

2397/19         22.4.2021   ΄Εκθεση Απαίτησης τουλάχιστον 5 ημέρες    

                                           προηγουμένως.

 

.