SIGNUP
  LOGIN

Σε περίπτωση που υπάρξει προηγουμένη συνεννόηση μεταξύ των διαδίκων ή των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν ως προς την πορεία οποιασδήποτε από τις πιο κάτω υποθέσεις, ως είναι επιθυμητό, παρακαλώ να ενημερώνετε έγκαιρα το Δικαστήριο.  Σκοπός είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στους διαδρόμους του Δικαστηρίου.  Η ενημέρωση να γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elgeorgiou@dc.judicial.gov.cyτο αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. δύο ημέρες προηγουμένως που η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄

 

Στην Αίτηση αρ. 711/07, εγκρίνεται η αίτηση.  Hαπόφαση ανανεώνεται.

Η Αίτηση αρ. 242/11 ορίζεται για οικονομική εξέταση στις 23.6.2021  και ώρα 10.30 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως.

Η Αίτηση αρ. 301/16 ορίζεται για οικονομική εξέταση στις 23.6.2021  και ώρα 10.30 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 3231/20  η αιτ. ημερ. 19.2.2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 22.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 3744/19  η αιτ. ημερ. 24.6.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 22.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 1235/20  η αιτ. ημερ. 8.10.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 6.4.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 1950/20  η αιτ. ημερ. 2.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 22.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 1929/20  η αιτ. ημερ. 8.10.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις 6.4.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως.

 

  • 2   -

 

Στην Αγωγή 657/20 η αίτηση ημερ.  10.7.2020  απορρίπτεται λόγω καταχώρησης Yπεράσπισης στις 8.2.2021, με έξοδα υπέρ του Αιτητή.

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για οδηγίεςστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 9.00 και δίδονται οδηγίες όπως α)  εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους.  β) Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει σε συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ) Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.

 

3073/19       15.9.2021      Παράρτημα από Εναγόμενους εντός 15 ημερών

                                          από σήμερα.

3247/19       15.9.2021      Επαναλαμβάνονται οι ως άνω οδηγίες.

3654/19        15.9.2021      Παράρτημα από Εναγόμενους εντός 15 ημερών

                                          από σήμερα.

2439/19       15.9.2021      Παράρτημα από Εναγόμενους εντός 15 ημερών

                                          από σήμερα.

2666/19        15.9.2021      Επαναλαμβάνονται οι ως άνω οδηγίες.

2768/19        15.9.2021      Παράρτημα από Εναγόμενους εντός 15 ημερών

                                          από σήμερα.

213  /19        15.9.2021 

 

189 /19          15.9.2021 

 

2118/18          15.9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 3   -

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄

 

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ακρόασηστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 10.30:

 

3152/17          29.11.2021

1823/18          30.11.2021

4601/15           4.10.2021

6628/15           6.10.2021

3309/16          14.10.2021

165/17              9.11.2021

664/17             18.5.2021       (Με γραπτές αγορεύσεις)

3897/15           29.9.2021

3065/15           28.9.2021

5338/11           15.9.2021

2719/12           20.9.2021

7971/13           22.9.2021

7366/14           29.9.2021

7358/14           27.9.2021

7935/13          15.11.2021

 

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για οδηγίεςστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 9.00:

 

1701/14         15.9.2021    Οποιαδήποτε  διαδικαστικά διαβήματα να

                                          γίνουν στο μεταξύ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 4   -

 

ΜΕΡΟΣ  Δ΄

 

Οι πιο κάτω αγωγές/αιτήσεις παραμένουν για Οδηγίες/Ακρόαση/Απόδειξη την 6.4.2021 με αναγκαία την παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις από αυτούς ή την παρουσία τους όπως και των αναγκαίων διαδίκων ή μαρτύρων εφόσον δεν έγινε εκ των προτέρων οποιαδήποτε  συνεννόηση ή δεν υπάρχει εύλογο αίτημα αναβολής για ορισμό της υπόθεσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Αγωγές:

 

2936/13           10.30

5473/13             9.00

7030/13          10.30

7852/13          10.30

3512/14          10.30

74/16                8.30

2236/19           9.00

2294/19           8.30

3836/19           8.30

1421/20           8.30

2118/20           8.30

2484/20           8.30

2499/20           8.30

1072/20           8.30

2192/20           8.30

3290/20           8.30