SIGNUP
  LOGIN

Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν οριστεί ως ακολούθως:

 

ΑΓΩΓΕΣ:

3344/2017:   Εκδόθηκε διάταγμα επιθεώρησης εγγράφων.  Εκδόθηκε επίσης διάταγμα για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Ορίστηκε για οδηγίες στις 8.6.2021, ώρα 09:00.  Μέχρι τότε να διενεργηθούν τα πιο πάνω.  Τα έξοδα την πορεία.

 

6793/2008:   Ορίστηκε για οδηγίες την 22.6.2021, ώρα 09:00.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

1869/2019:   Η Αίτηση ημερομηνίας 26.8.2020 ορίστηκε για οδηγίες στις 19.5.2021, ώρα 09:00.  Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

857/2020:     Εκδόθηκε εκατέρωθεν διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων.  Ορίστηκε για οδηγίες στις 31.5.2021, ώρα 09:00.  Αποκάλυψη και επιθεώρηση μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

1857/2018:   Επαναορίστηκε για ακρόαση στις 29.9.2021, ώρα 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

172/2014:     Ορίστηκε για ακρόαση στις 23.9.2021, ώρα 11:00 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

 

 

 

 

1041/2016:   Ορίστηκε για οδηγίες στις 31.5.2021, ώρα 09:00 π.μ. Σχετική αίτηση να καταχωρηθεί και να οριστεί την ίδια ημερομηνία.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

969/2014:     Η Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερομηνίας 29.9.2020 επαναορίστηκε για ακρόαση στις 8.6.2021, ώρα 11:00 π.μ. για τον Καθ΄ ου η Αίτηση 2.  Ένσταση εντός 40 ημερών.  Τα έξοδα στην πορεία.