SIGNUP
  LOGIN

Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν οριστεί ως ακολούθως:

 

ΑΓΩΓΕΣ:

1011/2019:   Οι Αιτήσεις ημερομηνίας 19.11.2020 και 20.11.2020 ορίζονται για οδηγίες στις 27.5.2021, ώρα 09:00.  Υπεράσπιση στην ανταπαίτηση των εναγομένων 1 και 2 μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

520/2018:     Η Αίτηση ημερομηνίας 9.3.2021, και το αίτημα της εναγομένης ημερομηνίας 9.3.2021, ορίστηκαν για οδηγίες στις 26.5.2021, ώρα 09:00.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο προς εξέταση των πιο πάνω θεμάτων.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

1735/2020:   Η Αίτηση ημερομηνίας 6.10.2020 αναφορικά με τον εναγόμενο 3 ορίστηκε για απόδειξη στις 25.5.2021, ώρα 09:00.  Έκθεση Υπεράσπισης μέχρι τότε. Τα έξοδα στην πορεία.

 

337/2020:     Το αίτημα, αναφορικά με την Αίτηση ημερομηνίας 2.4.2021, εγκρίθηκε ως η Αίτηση.

 

185/2019:     Η επιφυλαχθείσα Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδοθεί αύριο και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συνηγόρους.  Θα δοθούν επίσης οδηγίες για τις εκκρεμούσες Αιτήσεις ημερομηνίας 11.6.2021 και 23.7.2020.

                                                              

 

 

 

8018/2014:   Η Αίτηση ημερομηνίας 14.4.2021 ορίστηκε για οδηγίες στις 31.5.2021, ώρα 09:00.  Ένσταση μέχρι τότε.  Την ίδια ημέρα παρέμεινε για οδηγίες η αγωγή.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

401/2020:     Η Αίτηση ημερομηνίας 28.9.2020 αποσύρθηκε και απορρίφθηκε με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας-Αιτήτριας.

 

5989/2016:   Επαναορίστηκε για ακρόαση στις 8.10.2021, ώρα 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ:

173/2020:     Τόσο η κυρίως Αίτηση όσο και η Ενδιάμεση Αίτηση ορίστηκαν για οδηγίες και για επίδοση στον Καθ΄ ου η Αίτηση 2 στις 25.6.2021, ώρα 09:00.  Το εκδοθέντα διατάγματα παρέμειναν σε ισχύ μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.