SIGNUP
  LOGIN

Υποθέσεις ημερ.: 23/4/2021

Οι πιο κάτω υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας των συνηγόρων/διαδίκων στο Δικαστήριο.

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ

 

ΗΜΕΡ.ΟΡΙΣΜΟΥ/ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

3904/2018

Οι διάδικοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου που δόθηκαν για καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος συμμόρφωσης για περίοδο 45 ημερών από 23/4/21.

 

Χωρίς έξοδα.

 

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 17/9/21 και ώρα 9:00 π.μ.

 

829/2018

Ορίζεται για οδηγίες την 1/7/21 και ώρα 9:00 π.μ.

 

2022/2020

Η Αίτηση ημερ. 8/9/20 ορίζεται για απόδειξη στις 3/6/21 και ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως.

 

1915/20

Δεν έχει ακόμα καταχωριστεί ΣΕΔ. Ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες για τον πιο πάνω σκοπό στις 19/5/21 και ώρα 9:00 π.μ.

 

6093/2016

O Ενάγων να καταχωρήσει την μαρτυρία του εντός 45 ημερών από 23/4/21 και να παραδώσει πιστό αντίγραφο στους εναγόμενους.

 

Ακολούθως, ο Εναγόμενος να καταχωρήσει την μαρτυρία του εντός 45 ημερών από την παράδοση σε αυτόν πιστού αντιγράφου της μαρτυρίας του Ενάγοντος και να παραδώσει πιστό αντίγραφο σε αυτόν.

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 26/10/21 και ώρα 9:30 π.μ.

 

Έξοδα στην πορεία.

 

77/20

Η αίτηση  ημερ. 16/9/20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του αιτητή και εναντίον του Καθ’ου ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας.

 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων εκατέρωθεν. Η Ε/Δ αποκάλυψης να καταχωριστεί εντός 30 ημερών από 23/4/21 και η επιθεώρηση να λάβει χώρα εντός 30 ημερών από την αποκάλυψη τους.

 

H υπόθεση ορίζεται για έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο στις 15/6/21 και ώρα 9:00 π.μ.

 

Έξοδα στην πορεία.

 

Η ημερομηνία 12/5/21 ακυρώνεται.

 

1658/2017

Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου για έκδοση εντάλματος Σύλληψης.

 

Δίδονται οι ίδιες οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο με τις οδηγίες που δόθηκαν στις 8/2/21 για την έκδοση του Ε/Σ.

 

Το ένταλμα ορίζεται για έλεγχο στις 29/6/21 και ώρα 9:00 π.μ.

 

 

272/20

Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και ανταλλάξουν μεταξύ τους ονομαστικούς καταλόγους των μαρτύρων τους με τη σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 45 ημερών από 23/4/21.

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13/9/21 στις 9:00 π.μ.

 

Έξοδα στην πορεία.

 

34/19

Ορίζεται για ακρόαση στις 28/03/22 και ώρα 10:30 π.μ.

 

7806/2013

Ορίζεται για ακρόαση στις 27/09/21 και ώρα 10:30 π.μ.

 

2122/16

Ορίζεται για ακρόαση στις 13/12/21 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Ειδ. Μητρώο 16/19

Ορίζεται για ακρόαση στις 10/12/21 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος συμμόρφωσης των διαδίκων με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για αποκάλυψη για περίοδο 30 ημερών από 23/4/21.

1597/2019

Η Αίτηση ημερ. 18/11/20 ορίζεται για απόδειξη στις 2/6/21 και ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως.

 

1703/2020

Η αίτηση  ημερ. 10/12/20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του αιτητή και εναντίον του Καθ’ου ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας.

 

5276/2013

Ορίζεται για ακρόαση στις 4/10/21 και ώρα 10:30 π.μ.

 

3928/2013

Αίτηση ημερ. 17/10/20: Ορίζεται για οδηγίες στις 24/6/21. Τυχόν ένσταση μέχρι τότε.

 

198/2020

Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και ανταλλάξουν μεταξύ τους ονομαστικούς καταλόγους των μαρτύρων τους με τη σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 45 ημερών από 23/4/21.

 

Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος συμμόρφωσης των εναγομένων με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για αποκάλυψη για περίοδο 30 ημερών από 23/4/21.

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13/9/21 στις 9:00 π.μ.

 

Έξοδα στην πορεία.

 

Αιτ. 998/2008

Αίτηση ημερ. 23/3/21: Εγκρίνεται ως το Α.

 

Παρ. 24/19

Η Αίτηση ημερ. 11/5/20 ορίζεται για τελευταία φορά για απόδειξη στις 2/6/21 και ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως.

 

4532/2014

Ορίζεται για ακρόαση στις 25/11/21 και ώρα 10:30 π.μ.

 

7930/2010

Ορίζεται για εξέταση στις 18/6/21 και ώρα 9:30 π.μ.

 

Αιτ. 721/2011

Αίτηση ημερ. 23/3/21: Εγκρίνεται ως το Α και Β.

 

Αιτ. 888/2011

Ορίζεται για εξέταση στις 16/6/21 και ώρα 9:30 π.μ.

 

 

Σημειώσεις:

  • Σε σχέση με τις υποθέσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα, αναμένεται από τους δικηγόρους να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για σκοπούς διεκπεραίωσης τους εκτός εάν:

 

  • Υποβληθεί από τους συνήγορους των διαδίκων/διάδικους αίτημα για διεκπεραίωση της υπόθεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον μια μέρα πριν την μέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση και να κοινοποιείται στον/στους αντιδίκους (εάν υπάρχουν), οι οποίοι θα αναμένεται να τοποθετηθούν επί του αιτήματος, με αποστολή νέου ηλεκτρονικού μηνύματος στην πιο πάνω διεύθυνση.

 

  • Ακολούθως, το Δικαστήριο θα ενημερώνει αναλόγως τους συνήγορους των διαδίκων/ διάδικους ως προς το κατά πόσο η υπόθεση μπορεί να διεκπεραιωθεί χωρίς τη φυσική παρουσία τους στο Δικαστήριο καθώς επίσης και κατά πόσο το αίτημα εγκρίνεται ή όχι μαζί με τις σχετικές οδηγίες του Δικαστηρίου.

 

  • Για την καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων και του δικαστικού χρόνου, το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται μόνο αιτημάτων τα οποία κρίνει ότι μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και αφού λάβει τη θέση της αντίδικης πλευράς (εάν υπάρχει).

 

  • Οποιαδήποτε αιτήματα που λαμβάνονται μετά την μέρα που η υπόθεση ήταν ορισμένη δεν θα λαμβάνονται υπόψη.