SIGNUP
  LOGIN

 

 

Σημείωση:

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας όλων μας, με βάση τη νέα πρακτική ημερομηνίας 05.02.2021 για τη διεκπεραίωση των πολιτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει απαραιτήτως και για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης,το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της.

 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27.05.2021

 

 

Αγωγές:

 

1007/13

Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 06.03.2020 εκδίδεται διάταγμα τροποποίησης ως οι παράγραφοι (Α)-(Δ) της αίτησης. Τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από σήμερα. Μετά να ακολουθηθούν οι θεσμοί. Τα έξοδα της αίτησης όσο και αυτά που θα σπαταληθούν λόγω της τροποποίησης επιδικάζονται εναντίον της Ενάγουσας–Αιτήτριας και υπέρ των Εναγομένων 1-7 - Καθ΄ων όπως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας αγωγής. Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 28.09.2021 και ώρα 09:00πμ. Έξοδα στην πορεία.

 

                                                1994/13 (Α.Ε.Δ.)

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 02.03.2022 και ώρα 11:00πμ. Έξοδα στην πορεία.

 

                                                4486/13

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 07.03.2022 και ώρα 11.00 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

                                                1323/14

Η αίτηση ημερομηνίας 05.04.2021 ορίζεται για Οδηγίες στις 18.06.2021 και ώρα 09:00πμ. για να τοποθετηθεί ο δικηγόρος της Εναγομένης 1 ως προς την αίτηση. Εάν θα καταχωρηθεί ένσταση εκ μέρους της Εναγομένης 1 αυτή να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Η δήλωση του δικηγόρου της  Εναγομένης 2 πως δεν υπάρχει ένσταση στην αίτηση έχει καταγραφεί. Έξοδα στην πορεία.

 

                                                4922/14

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αναστολής της διαδικασίας της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης εκκαθάρισης υπ΄ αριθμό 1/21 Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Νοείται ότι με την αποπεράτωση της διαδικασίας της αίτησης εκκαθάρισης οιοσδήποτε των δικηγόρων των διαδίκων αποστείλει σχετική επιστολή προς το Πρωτοκολλητείο για τον ορισμό της παρούσας αγωγής από το Δικαστήριο. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.

 

                                                4091/15

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 15.09.2021 και ώρα 11:00πμ. Έξοδα στην πορεία.

 

                                                3687/16

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 04.03.2022 και ώρα 11.00 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

                                                3394/18

Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 08.04.2021 εκ συμφώνου δίδεται άδεια για την καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης από τους Εναγόμενους ως το συνημμένο τεκμήριο Α στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την υπό κρίση αίτηση. Η συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί εντός 20 ημερών από σήμερα. Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται υπέρ των Εναγομένων – Αιτητών και εναντίον των Εναγόντων-Καθ’ ων η αίτηση όπως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Η αίτηση ημερομηνίας 29.05.2019 ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 17.09.2021 και ώρα 09:00πμ. Την ίδια ημέρα ορίζεται για Οδηγίες η αίτηση ημερομηνίας 11.12.2018. Τα έξοδα των αιτήσεων παραμένουν στην πορεία.

 

Αιτήσεις:                              

                                                36/10 και 10/15

Οι παραπομπές ορίζονται εκ νέου για Ακρόαση στις 28.09.2021 και 29.09.2021 και ώρα 11:00πμ. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 

                                                146/21

Εκδίδονται διατάγματα ως οι Παράγραφοι 1 και β της αίτησης. Νοείται ότι η επίδοση θα διεξαχθεί με ένα εκ των δύο τρόπων που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους, δηλαδή είτε με ανάρτηση της ειδοποίησης στην πόρτα της εισόδου της οικίας της Καθ΄ ης είτε με την τοποθέτηση της κάτω από την πόρτα της εισόδου της οικίας της στην αναφερόμενη διεύθυνση. Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση.   

 

                                                308/21

Η αίτηση εγκρίνεται. Καμία διαταγή για έξοδα.

-----------------------------------------------

 

            ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 28.05.2021

 

Αγωγές:

1296/12*                                           

3540/13 (Α.Ε.Δ.)

                                                967/16

                                                3234/16

 

Αιτήσεις:                              

 

                                                21/20

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 28.05.2021 και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων, ΠΛΗΝ  της αγωγής *1296/12 η οποία είναι συνεχιζόμενη ακρόαση. Για τις υπόλοιπες θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.