SIGNUP
  LOGIN

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις ημερομηνίας 7.7.23

Με βάση τον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021, καλούνται οι συνήγοροι να υποβάλουν τα αιτήματα τους προς το Δικαστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) npapandreou@dc.judicial.gov.cy το αργότερο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης. Για τις υποθέσεις i-Justice, τυχόν αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-Justice. Η πιο πάνω πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην (α) των υποθέσεων που είναι ορισμένες για Ακρόαση, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το Δικαστήριο (β) των Αιτήσεων Έρευνας όπου απαιτείται η εμφάνιση των Καθ’ ων η Αίτηση και (γ) όπου οποιοσδήποτε διάδικος εμφανίζεται αυτοπροσώπως - για τις οποίες είναι απαραίτητη η εμφάνιση με φυσική παρουσία ενώπιον του Δικαστηρίου.

Οι υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν χωρίς την φυσική παρουσία των μερών έχουν ως εξής:

Αρ. Αγωγής 3477/18

Άδεια δίδεται και η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα χωρίς καμία διαταγή για έξοδα. Όλες οι προηγούμενες διαταγές ως προς τα έξοδα ακυρώνονται.

Αρ. Αίτησης 281/11

Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α της αίτησης ημερ. 6.6.23 για περίοδο 3 ετών από σήμερα, λόγω της παλαιότητας της επίδικης απόφασης. Καμία διαταγή για έξοδα.