SIGNUP
  LOGIN

Σημείωση:

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας όλων μας, με βάση τη νέα πρακτική ημερομηνίας 22.10.2020 για τη διεκπεραίωση των πολιτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει απαραιτήτως και για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης,το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της.

 

 

Ημερομηνία: 17.12.2020

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.12.2020

 

Αγωγές:

                                   

936/14

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 22.09.2021 και ώρα 11:00πμ. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

1851/15

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 21.09.2021 και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

1381/15

Δίδονται οδηγίες όπως:

Οι διάδικοι καταχωρίσουν και παραδώσουν:

  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ των ΜΑΡΤΥΡΩΝ τους και
  • ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ εκάστου μέχρι την επόμενη δικάσιμο

 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 25.02.2021 και ώρα 9:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

 

1530/16

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 19.11.2021 και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

3308/17

Εκδίδονται εκ  συμφώνου  εκατέρωθεν  διατάγματα  αποκάλυψης με τα οποία η Ενάγουσα και η Εναγόμενη διατάσσονται να αποκαλύψουν   ενόρκως μέχρι την επόμενη δικάσιμο όλα τα  έγγραφα  που είχαν ή έχουν στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο τους εν σχέσει  με την υπόθεση. Οι διάδικοι επιφυλάσσουν τα δικαιώματα τους αναφορικά με τα υπόλοιπα αιτήματα τα οποία σημειώνονται στα παραρτήματα τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 25.02.2021 και ώρα 09:00πμ. Έξοδα στην πορεία.

 

2957/18

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 18.11.2021 και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

2633/19

Η Ανταπαίτηση εναντίον των Εξ ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2 αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα. Τα έξοδα αυτής επιδικάζονται εναντίον των Εξ ανταπαιτήσεως Εναγόντων και υπέρ των Εξ ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2 όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

 

 

3025/20

Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 25.09.2020 η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη εναντίον του Εναγομένου 4 στις 08.01.2021 και ώρα 09:00πμ. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.

 

Αιτήσεις:

452/20

Η μονομερής αίτηση ημερομηνίας 30.11.2020 αποσύρεται άνευ βλάβης και με επιφύλαξη του δικαιώματος καταχώρησης νέας. Καμία διαταγή για έξοδα. Η αίτηση δια κλήσεως ημερομηνίας 30.11.202 ορίζεται για Οδηγίες στις 12.01.2021 και ώρα 9.00 π.μ. Η ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία. Η μονομερής αίτηση ημερομηνίας 15.12.2020 ορίζεται για Επίδοση στις 12.01.2021 και ώρα 09:00πμ.

 

----------------------------------------------

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18.12.2020

 

Αγωγές:

                                                4287/11

6592/11*

1397/16

2432/17

4486/17

1105/18

3294/18

339/19

471/20

 

 

 

Αιτήσεις:

746/13

329/20

838/20

868/20

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 18.12.2020 και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων, ΠΛΗΝ της αγωγής *6592/11 η οποία είναι συνεχιζόμενη ακρόαση. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.