SIGNUP
  LOGIN

Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ., την 18.12.2020, ορίζονται ως ακολούθως:

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ

Αγωγή αρ. 5210/13

09.04.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση

Χωρίς έξοδα

 

Αγωγή αρ. 7833/13

 

22.02.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες

Αναμένεται μέχρι τότε να ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την αποσαφήνιση του ζητήματος της νομικής εκπροσώπησης των Εναγόντων 1, 2 και 3

Χωρίς έξοδα σήμερα.

 

Η αγωγή στην έκταση που αφορά τον

Ενάγοντα αρ. 4 μόνον αποσύρεται και απορρίπτεται, χωρίς έξοδα. Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα σε σχέση με τον Ενάγοντα αρ. 4 ακυρώνεται

 

Αγωγή αρ. 1017/14

17.05.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση

Χωρίς έξοδα

 

Αγωγή αρ. 1878/15

12.05.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση

Η αγωγή σε βάρος της Εναγομένης 2 απορρίπτεται

Η κάθε πλευρά θα επιβαρυνθεί τα έξοδα της

 

Αγωγή αρ. 7794/16

 

Η αγωγή σε βάρος της Εναγομένης 1

αποσύρεται και απορρίπτεται

 

Εκδίδεται διάταγμα εναντίον της Εναγόμενης 3 που να διατάσσει την πώληση των 250 αξιογράφων κεφαλαίου στην MARFINPOPULARBANK (2009) ιδιοκτησίας  της Εναγόμενης 3 τα οποία έχουν ενεχυριαστεί από την Εναγόμενη 3 προς όφελος των Εναγόντων, δυνάμει Εγγράφου Ενεχυρίασης ημερομηνίας 6/9/2011 και την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εγγράφων και πράξεων που απαιτούνται με βάση οποιοδήποτε ισχύοντα Νόμο από τους Ενάγοντες, και όπως τα έσοδα από την πώληση αυτή διατεθούν προς ή έναντι και/ή για εξόφληση της οφειλής των Εναγομένων προς τους Ενάγοντες καθώς και των εξόδων πώλησης.

 

Κάθε πλευρά θα επιβαρυνθεί τα έξοδα της στη διαδικασία. Οποιεσδήποτε προηγούμενες διαταγές

για έξοδα ακυρώνονται

Αγωγή αρ. 1674/17

15.06.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση

Έξοδα στην πορεία

 

Αγωγή αρ. 1379/18

(αιτήσεις ημερ. 28.05.20 και 20.10.20)

15.01.21 και ώρα 08:30 π.μ.

για ακρόαση η αίτηση ημερ. 20.10.20 και

για οδηγίες η αίτηση ημερ. 28.05.20

Αγωγή αρ. 2255/18

22.02.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης

εγγράφων εκατέρωθεν

Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων να γίνει μέχρι τότε

 

Αγωγή αρ. 4200/19

(αίτηση ημερ. 05.10.20)

 

22.02.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες

Εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και στοιχείων εναντίον των εναγομένων και εξ΄ ανταπαιτήσεως εναγόντων

Ένορκη αποκάλυψη να γίνει μέχρι τις 22.02.21

 

Αγωγή αρ. 4149/19

(αίτηση ημερ. 04.12.20)

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αιτήσεως

ημερ. 04.12.20

 

 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ

Αίτηση Εταιρείας αρ. 837/20

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αιτήσεως στην απουσία των συνηγόρων

 

Αίτηση Εταιρείας αρ. 846/20

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αιτήσεως στην απουσία των συνηγόρων

 

 

Σημείωση 1: Σε σχέση με την Γενική Αίτηση αρ. 1281/13,το Δικαστήριο θα της επιληφθεί στις 08:30 π.μ..