SIGNUP
  LOGIN

Β. ΚΑΡΛΕΤΤΙΔΟΥ, Πρ.Δ.Δ.Δ.Π

 Ώρα: 10.00π.μ.

 

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Δ.Δ.Δ.Δ.Π

Ώρα: 9.00 π.μ.

Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Δ.Δ.Δ.Δ.Π

2ος όροφος

Ώρα: 9.30 π.μ.

Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Δ.Δ.Δ.Δ.Π

4ος όροφος

Ώρα: 8.30 π.μ.

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Δ.Δ.Δ.Δ.Π,  4ος όροφος

Ώρα:  8.30 π.μ.

2019

 

Δ.Δ.Π. 380/19

Δ/ΣΕΙΣ – Η υπόθεση μεταφέρθηκε στις 2/2/21

 

2020

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 19/1/21 ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 

684/20 – ΓΡ. ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΘ΄ΩΝ

693/20 – ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ

711/20 - ΓΡ. ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΘ΄ΩΝ (ΤΕΛ. ΦΟΡΑ)

732/20 – ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ

795/20 -  Δ/ΣΕΙΣ

804/20 -  Δ/ΣΕΙΣ

888/20 – Δ/ΣΕΙΣ

1186/20 – ΕΝΣΤΑΣΗ/ΙΔΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1116/20 – ΙΔΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΓΡ. ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

1186/20 – ΕΝΣΤΑΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ

1191/20 – ΕΝΣΤΑΣΗ

1221/20 – ΕΝΣΤΑΣΗ (ΤΕΛ. ΦΟΡΑ)

 

2020

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 3/2/21 ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 

750/20 – Δ/ΣΕΙΣ

885/20 – Δ/ΣΕΙΣ

903/20 – Δ/ΣΕΙΣ

945/20 – Δ/ΣΕΙΣ

1216/20 – ΓΡ. ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ 720/20 ΟΡΙΖΕΤΑΙ 4/2/20 – Δ/ΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

2020

 

N.A. 254/20

 

2020

 

1230/20

1235/20

1240/20

1245/20

1255/20

 

Μεταφέρονται όλες οι πιο πάνω στις 4/2/21 και ώρα 9.00 π.μ.

 

 

2020

 

40/20 –

Μεταφέρεται στις 18/1/21

Ώρα 9.30 π.μ.

 

2020

 

Ν.Α. 256/20

 

Η ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 4/2/21

1227/20

 

2021

 

Ν.Α. 1/21